Tony Bohman

Tony Bohman

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: tony.bohman@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • PhD i Medicinsk vetenskap, legitimerad fysioterapeut
  Fram till januari 2024, Assisterande lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för fysioterapi.
  Sedan Februari 2024 heltidsanställd som lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna (HDa) [1] och anknuten till forskargruppen "Muskuloskeletal problematik ur ett biopsykosocialt perspektiv", KI.

  2013, Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, epidemiologi och biostatistik

 • "Back and Neck Pain. Factors of importance for the prognosis.", Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin.
  Handledare
 • professor Lars Alfredsson,
  PhD Eva Skillgate, professor Eva Vingård, professor Irene Jensen

  [1] https://www.du.se/sv/profilsida/?userId=1998846466

Forskningsbeskrivning

 • I min forskning har jag huvudsakligen arbetat med epidemiologiska metoder
  för att studera effekten av fysiska aktivitet och andra livsstilsfaktorer
  på risk och prognos i relation till smärta och dysfunktion i rygg och
  nacke, såväl i ett folkhälsoperspektiv som i ett kliniskt perspektiv. Jag
  har även ett specifikt intresse inom idrott och idrottsmedicin där jag bla
  studerat reliabilitet och validitite av styrketester.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI