Petra Wallgren Björk

Petra Wallgren Björk

Avdelningschef
E-postadress: petra.bjork@ki.se
Telefon: +46852484483
Mobiltelefon: +46720296008
Besöksadress: Berzelius väg 7B, 17177 Stockholm
Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, CB Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag leder avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet vid Universitetsbiblioteket (KIB), vilken består av tre enheter.

  Enheten för tryckta samlingar och fysisk support
  Enheten för kommunikation och språkverkstaden
  Enheten för informationskompetens

  Avdelningens uppdrag är att aktivt främja KI:s kärnverksamheter genom att erbjuda användarvänliga bibliotekstjänster och biblioteksmiljöer som utgår från användarnas behov.

  Vi erbjuder skräddarsydd undervisning och handledning inom informationssökning, referenshantering, vetenskaplig publicering och akademiskt skrivande för studenter, doktorander och forskare.
  Vi ansvarar för att utveckla en effektiv intern och extern kommunikation för KIB, där vi säkerställer våra budskap.
  Vi utför sökuppdrag åt forskare på KI, och som ska göra en systematisk översikt, scoping review eller annat projekt där det finns behov av en kvalificerad litteratursökning.
  Vi tillhandahåller hantering av fjärrlån och artikelbeställningar från interna och externa användare.
  Vi underhåller och utvecklar KIB:s tryckta samlingar.
  Vi ansvarar för koordinering och utveckling av KIB:s digitala och fysiska supporttjänster.

Undervisning

 • Jag har undervisat studenter, doktorander, forskare och kliniker inom medicin och omvårdnad sedan 2001. Undervisning har skett inom en rad olika områden som referenshantering/EndNote, informationssökning, källkritik, plagiat, bibliometri och vetenskaplig publicering.

  Jag har gått flera olika högskolepedagogiska kurser och även ansvarat för egna moment i sådana kurser för kliniker och handledare i VFU.

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Book chapter: BOLD MINDS LIBRARY LEADERSHIP IN A TIME OF DISRUPTION. 2020;p. 149-160
  Wallgren Björk P; haglund L; Roos A
 • Book chapter: TÄNK OM-! PEDAGOGISKA METODER I BIBLIOTEKET. 2005;p.
  "Ranta runt i ringen" - en metod att undervisa utifrån informationssökningprocessen
  Wallgren Björk P; Lorentzon E

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI