Paulina Werner

Paulina Werner

Doktorand
E-postadress: paulina.werner@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Systemtoxikologi Fyhrquist, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är en PhD student vid enheten för Systemtoxikologi vid Institutionen
    för Miljömedicin under handledning av Dr Nanna Fyhrquist. Min bakgrund är inom biomedicin och toxikologi och jag fick min kandidatexamen i Biomedicin 2017 samt min masterexamen i Toxikologi 2019, båda från Karolinska Institutet. Under mastern genomförde jag studierna för mitt examensprojekt vid National University of Singapore. Forskningen i mitt doktorandprojekt ämnar att klargöra patomekanismerna bakom kontakteksem, att få nya insikter i dess mekanismer och identifiera biomarkörer för förbättrad diagnostik och behandling av kontakteksem.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Doktorand, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2019-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2019
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI