Nikita Maluenda

Klinisk Handledare | ST-Tandläkare
E-postadress: nikita.maluenda@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OV Universitetstandvården, OV UTA Barn & ungdomstandvård, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Klinisk Handledare, Universitetstandvården, Karolinska Institutet, 2021-
  • ST-Tandläkare, Universitetstandvården, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI