Niels Ganzer

Niels Ganzer

Adjunkt/Övertandläkare
E-postadress: niels.ganzer@ki.se
Telefon: +46852488045
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OV Universitetstandvården, OV UTA Tandreglering, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Övertandläkare och klinikchef vid kliniken för ortodonti, Karolinska Institutet, Universitetstandvården, Huddinge
  Adjunkt vid enheten för ortodonti, Karolinska Institutet, Campus Syd, Huddinge

  Till vardags finns jag på kliniken för tandreglering där jag träffar mina patienter men även jobbar som klinisk lärare i grundutbildningen för
  tandläkarstudenter i termin 8 &
 • 9. Som adjunkt vid enheten för ortodonti håller jag föreläsningar och seminarier i tandläkarutbildningen. Här
  bedriver jag även min forskning som delvis är egna projekt eller samarbeten med andra forskare.

Forskningsbeskrivning

 • I min forskning ägnar jag mig mest åt nya digitala tekniker som använder sig av 3D metoder och applicering av algoritmer eller artificiell
  intelligens. Dessa nya tekniker använder jag framför allt i kliniska projekt i följande:
  - Skeletal förankring, metoder där vi med hjälp av små skruvar i käkbenet kan styra tandförflyttningar.
  - Hälsoekonomiska utvärderingar, där vi analyserar vilken kostnad eller besparing introduktionen av en ny behandlingsmetod för med sig.
  - Registerstudier med fokus på epidemiologi och socio-ekonomi.
  - Mätmetoder med fokus på 3-dimensionella tekniker.

  Pågående forskningsprojekt
  - Validity and reliability of three-dimensional measurement methods in dentistry - Niels Ganzer

  - Accuracy of three-dimensional scanning of the palate - comparison of direct intraoral scanning versus indirect scanning / Noggrannhet av tredimensionell skanning av gommen - jämförelse av direkt intraoral skanning kontra indirekt skanning - Berfin Shamlou, Reinhilde Jacobs, Niels Ganzer

  - Sex distribution among children and adolescents who receive publicly financed orthodontic treatment in Gävleborg County / Könsfördelning bland barn och ungdomar som får skattefinansierad ortodontisk behandling i Gävleborgs län - Stina Falk, Kristina Johansson, Ingalill Feldmann, Niels Ganzer

  - Evaluation of treatment results of retained canines in the upper jaw / Utvärdering av behandlingsresultat av retinerade hörntänder i överkäken - Sinan Dehrab, Elena Borsci, Sandra Raho, Ella Lovisa Auvinen, Niels Ganzer

Undervisning

 • - Sedan 2021 lärare i ämnet ortodonti på grundutbildningen för tandläkare
  - Sedan 2018 ansvarig för ST-utbildning ortodonti till 7 ST-tandläkare vid specialisttandvård ortodonti Gävle
  - Sedan 2018 vetenskaplig handledare till 4 ST-tandläkare
  - Bihandledare till en doktorand vid Malmö Universitet som disputerade 2021

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt/Övertandläkare, Universitetstandvården, Karolinska Institutet, 2021-
 • Övertandläkare, ortodonti, Specialisttandvård ortodonti, Folktandvården Gävleborg, 2011-
 • Adjunkt/Övertandläkare, Odontologi, Karolinska Institutet, 2021-2026
 • ST-tandläkare, ortodonti, Specialisttandvård tandreglering, Folktandvården Gävleborg, 2008-2011
 • Allmäntandläkare, Odontologi, FTV Sandviken, Folktandvården Gävleborg, 2005-2008

Examina och utbildning

 • Odontologie doctor, Ortodonti, Orthodontic anchorage with miniscrews: towards new possibilities, Odontologiska Fakulteten, Malmö Universitet, 2018
 • Specialist i ortodonti, Ortodonti, Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, 2011
 • Tandläkarexamen, Odontologi, Odontologiska Institutionen, Charité - University Medicine Berlin, 2004

Priser och utmärkelser

 • Houston Research Award, Houston Research Award för bästa muntliga presentationen., EOS Head Office, European Orthodontic Society, https://www.eos2017.ch/, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI