Nazmije Kelmendi

Nazmije Kelmendi

Doktorand
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Langius-Eklöf, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är distriktssköterska och doktorand. Doktorand är jag sedan januari
  2019 och jag arbetar också en del kliniskt som distriktssköterska.
  * 2019- Pågående forskarutbildning, Karolinska Institutet
  * 2013-2015-Distriktssköterska med magisterexamen, Karolinska Institutet
  * 2004-2007-Sjuksköterska med kandidatexamen, Mälardalens högskola

Forskningsbeskrivning

 • Jag ingår i forskargruppen ICare [1] där forskning fokuserar på
  interaktion, informations- och kommunikationsteknologi (IKT), innovation,
  intervention och implementering.
  Mitt doktorandprojekt handlar om att utvärdera effekterna av utökat stöd
  under det första året efter avslutad behandling för män med
  prostatacancer. Detta vill vi göra genom att utveckla och testa en app
  kombinerad med utökat stöd av en distriktssköterska på vårdcentralen.
  Projektet löper i tre faser där fas ett är att utveckla appen genom
  intervjuer och litteratursökning. Fas två en pilotstudie där vi ska testa
  genomförbarheten och fas tre är en randomiserad kontrollerad studie (RCT).
  [1] http://ki.se/nvs/icare

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI