Maysam Jirjes

Tandtekniker
E-postadress: maysam.jirjes@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OV Universitetstandvården, OV UTA Specialistklinik och Lärarklinik, 171 77 Stockholm

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI