Marika Augutis

Marika Augutis

Anknuten till Forskning
E-postadress: marika.augutis@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 HUDDINGE
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min drivkraft i min forskning är att om ett barn eller ungdom i
  Sverige förvärvar en ryggmärgsskada ska barn och föräldrar erhålla
  bästa tänkbara vård och rehabilitering så att barnet kan gå in i
  vuxenvärlden som en självförsörjande och självständig individ med god
  livskvalitet.
  Jag disputerade 2007 vid Karolinska Institutet med min avhandling (/Pediatric
  Spinal Cord injury/). En viktig slutsats i min avhandling var att
  eftersom skadan är ”sällan förekommande”, måste kunskapen
  centraliseras. Vidare måste en tät samverkan mellan den pediatriska
  vården och den vuxna ryggmärgskadevården skapas, nordiskt och
  internationellt samarbete stärkas och strategier utvecklas för
  samarbete/samverkan med barnets lokala vårdgivare.
  Jag är leg sjukgymnast sedan 1974. 1976-2002 arbetade jag som sjukgymnast
  vid barnkliniken i Sundsvall, Region Västernorrland. Under denna period
  arbetade jag också del av min tid med habilitering samt neurorehabilitering
  för vuxna. Sedan 2002- fram till idag anställd som forskningshandledare
  vid Forskning och Utveckling, Region Västernorrland samt timanställd vid
  barnkliniken, Linköpings Universitetssjukhus.
  Vidare arbetade jag 1979 i Leukerbad Schweiz vid en neurologisk
  rehabiliteringsklinik (vuxna), samt var 1988 4 månader vid en
  ryggmärgsskadeklinik i Melbourne, Australien för att studera
  ryggmärgsskadevård och rehabilitering.
  1982 blev jag aktiv medlem i patientorganisationen RGAktiv Rehabilitering,
  där jag deltagit som ledare både inom Sverige och i föreningens
  internationella verksamhet. Styrelsemedlem vid fyra tillfällen.
  Mitt forskningsintresse startade i slutet av -90 talet, då jag såg hur
  bristfällig och oorganiserad vård och rehabilitering var för barn och
  ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada.
  ....
  2001 | Hans Frankel scholarship, International Spinal Cord Society (ISCoS)
  2020 Atlaspriset -Fysioterapeuterna (Västernorrland)
  Leg sjukgymnast 1974
  Magister i sjukgymnastik 1999
  Specialistexamen i pediatrisk sjukgymnastik 2001
  Doktorsexamen vid Karolinska Institutet 2007.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada.
  I samband med det berörs områden som epidemiologi, prevention,
  ungdomsmedicin, vårdorganisation, Peer Support, och Telerehabilitering. Jag
  arbetar för att vi internationellt ska använda validerade och samma
  bedömningsinstrument. Jag är involverad i ett e-learning projekt via den
  internationella ryggmärgsskadeföreningen ISCoS och ett arbete för att
  evidensgranska forskning gällande pediatrisk ryggmärgsskada, Spinal Cord
  Injury Research Evidence Project (www.scireproject.com [1]).
  Jag arbetar tillsammans med Kerstin Wahman och Per Ertzgaard i en
  multinationell enkät studie (PEPSCI) avseende vilka områden barn,
  ungdomar och föräldrar anser vara de viktigaste områden för vården att
  prioritera.
  Jag är med i ett projekt initierat från Sunnaas i Norge angående vård och
  rehabilitering för barn och ungdomar med ryggmärgsskada där ungdomar med
  ryggmärgsskada från 7 olika länder har intervjuats om sina upplevelser att
  leva med en ryggmärgsskada SINpedSCI (/ClinicalTrials.gov
  identifier: NCT04117854/).
  [1] https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scireproject.com%2F&
 • amp
 • data=02%7C01%7CMaryJane.Mulcahey-Hershey%40jefferson.edu%7C657167f1eb6c4dff660208d807396675%7C55a89906c710436bbc444c590cb67c4a%7C0%7C1%7C637267290422069354&
 • amp
 • sdata=BalOULKp%2BLnfRAa0K6MNy%2B3xtHM2ODCHwo85%2FIsGCzM%3D&
 • amp
 • reserved=0

Undervisning

 • Vårdlärarexamen 1986
  Undervisat och handlett i forskningsmetodik sedan 2002.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI