Magdalena Fresk

Magdalena Fresk

Doktorand
E-postadress: magdalena.fresk@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * Doktorand
  * Legitimerad läkare
  * Specialist i allmänmedicin
  * Arbetat vid vårdcentral 2004-2017
  * Klinisk metodutveckling 4D Diabetes 2013-2017
  * Arbetar vid Socialstyrelsen - Enheten för klassifikationer och
  terminologi
  Läkarutbildningen Karolinska Insitutet
  Specialist i allmänmedicin 2010
  Forskarskola i allmänmedicin 2014 -16

Forskningsbeskrivning

 • *Doktorandprojekt *
  /"International Classification of Functioning, Disability and Health in the
  Sickness Certification Process– Aspects of Quality and Validity". /
  Projektet innehåller tre delstudier
  1. "Factors associated with quality of information in sickness certificates
  issued in primary health care in
  Sweden" https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_oxford10.1093/eurpub/ckx186.343&
 • context=PC&
 • vid=46KIB_VU1&
 • search_scope=CSCOP_EVERYTHING&
 • tab=default_tab&
 • lang=sv_SE
  [1]
  2. ICF-linking of information regarding functioning in sickness
  certificates
  3. "Mapping an objective measure of physical ability for persons with
  long-term musculoskeletal pain to the International Classification of
  Functioning, Disability and Health and to ICF Core
  Sets" http://[pubmed:16911123] [2]
  *​Pågående studie 2016-2018*
  "Strukturerad information om funktionsnedsättning och
  aktivitetsbegränsning i sjukintyg vid långvarig muskuloskeletal smärta och
  depression har potential att minska
  sjukfrånvaron." https://www.forsakringskassan.se/omfk/kunskap_forskning/tilldelning-av-forskningsmedel/tilldelning-och-utlysning-av-forskningsmedel-2016
  [3]
  **Projektansvarig: Anna Kiessling**
  **Kontaktperson e-post: magdalena.fresk@ki.se**
  **Startdatum 2017-01-01 Slutdatum 2018-12-30**
  *Populärvetenskaplig sammanfattning*
  Informationen i sjukintygen är central för att sjukförsäkringen ska nå
  rätt personer i rätt omfattning. Tydliga beskrivningar av vad som orsakar
  behovet av sjukskrivning är grundläggande för att minska sjukfrånvaron
  och underlätta återgång i arbete. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
  tydliggör vilka funktioner och aktiviteter som utgör grunden för
  sjukskrivning vid olika diagnoser. Trots detta stöd och andra insatser de
  senaste åren är informationen om funktionsnedsättningar och
  aktivitetsbegränsningar i sjukintyg fortfarande bristfällig.
  International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) anger
  termer för beskrivning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning
  på ett standardiserat sätt, och används av flera professioner som arbetar
  med att bedöma arbetsförmåga. ICF har föreslagits som en möjlighet för
  att förbättra informationen i sjukintygen, men det saknas stöd för
  läkare i hur ICF-klassificering kan användas vid utfärdanden av
  sjukintyg(1-3).
  Projektets övergripande syfte är att undersöka om och i så fall hur ICF
  och ICF-verktyget ICF Core Sets kan användas för att förtydliga och
  standardisera läkares information om funktionsnedsättning och
  aktivitetsbegränsning i sjukintyg vid muskuloskeletal- och psykisk
  ohälsa.
  *Projektmål:*
  Kartlägga hur information om funktionsnedsättning och
  aktivitetsbegränsning i sjukintyg förhåller sig till ICF och till ICF Core
  Sets för depression och kronisk generaliserad smärta.
  Undersöka hur sjukintygens innehåll förhåller sig till de
  rekommendationer som ges i Försäkringsmedicinska beslutsstöd.
  Projektresultaten kan bidra till utveckling av ett nationellt stöd för
  strukturerad information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning
  vid de vanligaste sjukdomstillstånden inom sjukförsäkringen vilket är ett
  viktigt steg i kvalitetssäkring av sjukskrivningsprocessen. Standardiserad
  information enligt ICF ger vidare helt nya möjligheter till analyser av
  orsakerna till arbetsoförmåga.
  [1] https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_oxford10.1093/eurpub/ckx186.343&
 • amp
 • context=PC&
 • amp
 • vid=46KIB_VU1&
 • amp
 • search_scope=CSCOP_EVERYTHING&
 • amp
 • tab=default_tab&
 • amp
 • lang=sv_SE
  [2] http://[pubmed:16911123]
  [3] https://www.forsakringskassan.se/omfk/kunskap_forskning/tilldelning-av-forskningsmedel/tilldelning-och-utlysning-av-forskningsmedel-2016

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI