Lotta Strandberg

Tandtekniker
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OV Universitetstandvården, OV UTA Tandreglering, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Tandtekniker, Universitetstandvården, Karolinska Institutet, 2017-

Examina och utbildning

  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI