Linn Rönne-Petersen

Linn Rönne-Petersen

Doktorand
Telefon: +46852483812
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand och går forskarskolan i vårdvetenskap. Jag tillhör
  sektionen för omvårdnad vid NVS.
  Jag är legitemierad sjuksköterska sedan 2011 har arbetat kliniskt inom
  akutsjukvård, hemsjukvård, psykiatri och integrativ omvårdnad. Jag har en
  magisterexamen i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet och mitt
  masterarbete fokuserade på själsligt och existentiellt välbefinnande som
  en väg till hälsa.
  Kandidatexamen Omvårdnad, Sophiahemmet Högskola, 2011
  Magisterexamen Folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet, 2017

Forskningsbeskrivning

 • Syftet med mitt doktorandprojekt är att förbättra kunskap, förståelse
  och behandling för personer med långvarig smärta, genom fördjupning i
  både den existentiella dimensionen av hälsan samt den genomiska
  hållbarheten.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI