Linda Eriksson

Linda Eriksson

E-postadress: linda.eriksson@ki.se
Telefon: +46852483828
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Adjunkt 80%

  Postdok 20%

   

 • Jag arbetar som adjunkt på Avdelningen för omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet och som postdoktor vid Institutionen för vårdvetenskap på Marie Cederschiölds Högskola. Min akademiska resa började med en kandidat- och masterexamen i psykologi, följt av en sjuksköterskeutbildning. Min erfarenhet som legitimerad sjuksköterska inom hematologi, både i Sverige och internationellt, har gett mig en omfattande förståelse för området. Som adjunkt är jag kursansvarig för sjuksköterskeprogrammets första kurs Sjuksköterskans profession och omvårdnad 16, 5 hp, lärare på kursen Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning i termin 5 och handleder examensarbeten under den avslutande sjätte terminen. Jag är även kursansvarig för kursen Omvårdnad 

 • inom hematologisk vård 7, 5 hp på avancerad nivå.


  Medicine doktor, Karolinska Institutet, 2022.
  Postgraduate Diploma in Nursing (Adult), University of Greenwich, 2008.
  Master of Science, Psychology, University of Exeter, 2003.
  Bachelor of Science, Psychology, Goldsmiths College, University of London,
  1998.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på patienter som genomgår och har genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. Som postdok är jag verksam inom forskningsprojektet aCent som forskar om patienter och närståendes upplevelser och behov före, under och efter allogen stamcellstransplantation.

   

 • Jag disputerade 2022 med avhandlingen "Let's work it out - Aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation [1]". Att återgå i arbete efter en lång tids sjukskrivning är ett viktigt mål för stamcellstransplanterade patienter. Att få börja arbeta igen efter en mycket intensiv och lång behandling där man varit heltidssjukskriven en längre tid påverkar ens livskvalitet till det bättre. Forskning kring återgång i arbete har utvecklats de senaste åren vad gäller flera cancerdiagnoser. Dock finns inte mycket forskning kring stamcellstransplanterade patienters arbetssituation, vilket innebär att sjukvården och andra inblandade instanser saknar kunskap om hur man bäst
  hjälper och stöttar dessa patienter i arbetsför ålder.


  Symptom burden and recovery in the first year after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation [2]

  Important factors associated with sick leave after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation—a 1-year prospective study [3]


  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48244
  [2] https://journals.lww.com/cancernursingonline/Fulltext/2023/01000/Symptom_Burden_and_Recovery_in_the_First_Year.9.aspx?casa_token=jHYRaKHaSxkAAAAA:AAUqs0SYUvlthEsq1tH4kB0Y3kl8lCUlFrdisov2IyfOxJ0GOyIiQDuICrr8ffPFrwoFt67QbEZ6W8HGW9qOlAupN71oCitgrLs
  [3] https://link.springer.com/article/10.1007/s11764-020-00986-5

Artiklar

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI