Laila Wiklander

E-postadress: laila.wiklander@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, 171 77 Stockholm

Examina och utbildning

  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2005
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 1995

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI