Klara Jepsen

Klara Jepsen

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: klara.jepsen@ki.se
Telefon: 070-995 89 25
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Specialistsjuksköterska inrikting ambulanssjukvård samt barn och ungdom.
  Arbetar som specialistsjuksköterska på Samariten ambulans. Registrerad
  doktorand på KI sen oktober 2019. Mitt forskningsområde är nyanställda i
  ambulanssjukvården. Arbetar även som AKA på Samariten
  ambulans. Föreläser om akutomhändetagande av barn för
  sjuksköterskestudenter samt specialistsjuksköterskor inriktning ambulans
  på KI.

  Bästa postern - Ambulans2019 / Prehospen

  2019 Doktorand Karolinska Institutet
  2018 Specialistsjuksköterska/ Magisterexamen - ambulans
  2017 Specialistsjuksköterska/ Magisterexamen - barn och ungdom
  2014 Sjuksköterskeexamen - legitimerad sjusköterska

Forskningsbeskrivning

 • Being new to the ambulance service – developing support for the newly employed transition during their first year. Huvudhandledare Veronica Lindström (Veronica.Lindstrom@umu.se

  Medlem i forskningsgruppen Ambulerande omvårdnad på KI &
 • EMcare på Sophiahemmet

  Aktiv i Ambulance Health Research network
  (AHRN) https://www.hb.se/Forskning/Forskningsportal/Natverk/Ambulance-Health-Research-network-AHRN/

  Presenterat min forskning:
  - EMS2018 Köpenhamn
  - EMS 2019 i Madrid
  - EMS 2022 i Skottland

Artiklar

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2017
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI