Karin Österberg

Universitetsadjunkt, Adj
E-postadress: karin.osterberg@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadministration, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Universitetsadjunkt, Adj, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2019
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI