Karin Nordin

Karin Nordin

Anknuten till Forskning
E-postadress: karin.nordin@ki.se
Besöksadress: Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6A, 14157 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1990 och gick specialistutbildning
  inom hälso-och sjukvård för barn och ungdomar 1996. Sedan dess har jag
  skaffat en bred erfarenhet av barnsjukvård inom olika områden både
  slutenvård och öppenvård. Jag har även haft tjänst som klinisk lärare
  för barnspecialistutbildningen för sjuksköterskor på KI.
  Mitt intresse för frågor som rör hälsosamma vanor och behandling av
  övervikt och obesitas hos barn och ungdomar har alltid funnits. Dessa
  frågor fick ny fart 2011 när jag fick en tjänst som barnsjuksköterska på
  Karolinska Sjukhuset på Barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Där
  var övervikt och obesitas hos barn- och ungdomar mitt specialområde och jag
  arbetade mycket med dessa frågor i klinisk verksamhet.
  2013 fick jag en tjänst som forskningssjuksköterska på CLINTEC enheten
  för pediatrik. Jag har arbetat i olika projekt t.ex. EarlySTOPP, AMOS och
  Mer och Mindre.
  2016 skrev jag min magisterexamen om unga vuxnas upplevelse av att ha
  genomgått viktminskningskirurgi i tonåren.
  Sedan 2016 har jag arbetat i huvudsak med Mer och Mindre studien. Genom Mer
  och Mindre har jag fått praktiska handfasta verktyg att använda när jag
  träffar familjer som har ett eller flera barn som har övervikt eller
  obesitas.
  I min roll som forskningssjuksköterska är jag involverad i data insamlingen
  i Mer och Mindre Europa, jag träffar familjer för att göra mätningar
  under studiens gång. Jag är certifierad gruppledare i Mer och Mindre och
  håller grupper inom ramen för studien.
  Pågående projekt är 4 årsuppföljningen av de första familjerna som
  deltog i Mer och Mindre, vi genomför mätningar samt semi-strukturerade
  intervjuer med barn och föräldrar. Dessa intervjuer analyseras för
  närvarande.
  Jag delar min tjänst mellan Karolinska Institutet och Rikscentrum
  Barnobesitas på Specialistmottagningen för barn och ungdomar i Liljeholmen,
  Karolinska Universitetssjukhuset
  Sjuksköterskeexamen 1990
  Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och
  ungdom 1996
  Barnfetma, orsaker, risker och åtgärder 2013
  Magisterexamen i omvårdnad 2016
  Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskningen 2018
  Medicinsk behandling av diabetes 2022

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI