Karin Nordin

Karin Nordin

Affiliated to Research
Visiting address: Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6A, 14157 Huddinge
Postal address: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

About me

 • Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1990 och gick specialistutbildning
  inom hälso-och sjukvård för barn och ungdomar 1996. Sedan dess har jag
  skaffat en bred erfarenhet av barnsjukvård inom olika områden både
  slutenvård och öppenvård. Jag har även haft tjänst som klinisk lärare
  för barnspecialistutbildningen för sjuksköterskor på KI.
  Jag har alltid intresserat mig för frågor som rör hälsosamma vanor och
  behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Intresset tog ny
  fart 2011 genom en tjänst som barnsjuksköterska på Karolinska Sjukhuset
  på Barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) med övervikt och fetma som
  mitt specialområde.
  Sedan 2013 har jag arbetat som forskningssjuksköterska på CLINTEC enheten
  för pediatrik i olika projekt med fokus på barnfetma: Early STOPP – en
  preventionsstudie, AMOS – viktminskningskirurgi på tonåringar och Mer och
  Mindre – tidig behandling av fetma med fokus på föräldraskap
  ki.se/merochmindre [1] .
  I min nuvarande roll som forskningssjuksköterska i Mer och Mindre ansvarar
  jag för rekrytering och datainsamling i två pågående studier. Jag
  genomför bland annat semi-strukturerade intervjuer med barn och föräldrar
  om hur det är att leva med fetma. Dessa intervjuer analyseras för
  närvarande. Under studien Mer och Mindre Europa som just nu genomförs i
  Stockholms län, kommer jag att vara en av två gruppledare som håller
  föräldragrupper med fokus på extra stöd i föräldraskapet.
  Parallellt med arbetet som forskningssjuksköterska arbetar jag som
  barnsjuksköterska på BUMM i Liljeholmen.
  1990 Sjuksköterskeexamen
  1996 Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och
  ungdom
  2013 Barnfetma, orsaker, risker och åtgärder
  2016 Magisterexamen i omvårdnad
  Titel: Ungdomars upplevelse av viktminskningskirurgi: En studie om
  viktutveckling, mående och eftervård
  Handledare: Kerstin Ekbom, sjuksköterska, Med. Dr.
  2018 Intervjuteknik i vård och omsorgsforskningen
  [1] https://staff.ki.se/node/7724/ki.se/merochmindre

Articles

Employments

 • Affiliated to Research, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, 2022-2025

Degrees and Education

 • Degree Of Master Of Medical Science 60 Credits, Karolinska Institutet, 2016

News from KI

Events from KI