Johanna Wangmar

Johanna Wangmar

Adjunkt
E-postadress: johanna.wangmar@ki.se
Telefon: +46852483747
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 2, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2011 och har min kliniska bakgrund
  inom framförallt kirurgisk vård och omvårdnad med fokus på patienter med
  kärlsjukdom. Sedan januari 2022 arbetar jag som universitetsadjunkt på
  Avdelningen för omvårdnad, där jag i huvudsak undervisar och handleder
  studenter i sjuksköterskeprogrammets termin 1, 3 och 6. I termin 1 är jag
  kursansvarig för kursen /Sjuksköterskans profession och omvårdnad som
  vetenskap/ på distans.

Forskningsbeskrivning

 • Jag har min forskargruppstillhörighet i Wengström group och disputerade i
  april 2022 med en avhandling titulerad /To participate or not -
  Decision-making and experiences of individuals indivited to screening for
  colorectal cancer. /Avhandlingen utgjorde en del av den nationella
  randomiserade kontrollerade multicenterstudien Screening of Swedish Colons
  (SCREESCO), och hade som övergripande syfte att öka förståelsen för
  faktorer och upplevelser associerade med deltagande och icke-deltagande i
  screening för tjock- och ändtarmscancer. De ingående studierna baserades
  på både individuella intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och enkätdata
  med/från screeningdeltagare och icke-deltagare, och fokuserade på aspekter
  som hälsolitteracitet, ångest, delat beslutsfattande, och upplevelsen av
  avföringsprov och koloskopi som screeningmetod. Projektet fortsätter nu med
  utformandet av ett beslutsstöd som är tänkt att stödja individer i
  beslutsfattandet kring screening.

Undervisning

 • Universitetsadjunkt, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, jan
  2022 - pågående

  Adjungerad klinisk adjunkt,
  Röda Korsets Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, aug 2014 - maj 2015

  Teamledare i studentsalsprojekt,
  Centrum för klinisk utbildning (CKU)/Karolinska Universitetssjukhuset, aug
  2014 - maj 2015

Artiklar

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI