Jenny Strandberg

Universitetsadjunkt, Adj
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadministration, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Universitetsadjunkt, Adj, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017-2024

Examina och utbildning

  • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2014
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2004
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI