Jenny Sedhed

Jenny Sedhed

Doktorand
E-postadress: jenny.sedhed@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Franzen, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand vid sektionen för fysioterapi sedan hösten 2021. Min
  kandidatexamen erhöll jag på Karolinska Institutet våren 2018 och min
  magisterexamen våren 2020, Karolinska Institutet. Jag har arbetat kliniskt
  inom barnhabilitering och äldrevård.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är doktorand i forskargruppen Franzén Group [1] där forskningsledare
  Breiffni Leavy är min huvudhandledare. Forskningsprojektet som jag är
  involverad i undersöker effektiviteten av motor-kognitiv träning i hemmet
  för personer med Parkinsons sjukdom.
  Projektet är pågående. En feasibilitystudie genomfördes hösten 2021 och
  följdes upp med en kvalitativ studie under våren 2022. En randomiserad
  kontrollerad studie är planerad att starta hösten 2022.
  [1] https://ki.se/en/nvs/franzen-group

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2020
 • Fysioterapeutexamen, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI