Jeanette Eckerblad

Jeanette Eckerblad

Biträdande Lektor | Assisterande Lektor
Telefon: +46852483734
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 3, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Biträdande Lektor, Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning inom
  intensivvård, medicine doktor i omvårdnad.
  Inriktningsansvarig och examinator för specialist sjuksköterskeprogrammet
  med inriktning intensivvård, medverkar i kurser på grund, avancerad och
  forskarnivå.
  Leg. sjuksköterska, 1996, Linköpings universitet.
  Specialistutbildning inom intensivvård, 2001, Linköpings universitet.
  Medicine doktor i omvårdnad, 2015, Linköpings universitet

Forskningsbeskrivning

 • Huvudsakliga forskningsområde är symptomerfarenhet och
  symptomhanteringsstrategier hos personer med kronisksjukdom, ett särskilt
  fokus i forskningen har legat på symptombörda hos äldre personer med
  multisjuklighet. Disputerade 2015 med avhandlingen -/Symptom burden among
  people with chronic disease. /Under avhandlingsarbetet var jag engagerad i
  projektet Ambulatory Geriatric Assessment –Frailty Intervention Trial
  (Age-FIT) som genomfördes 2011–2013. Age-Fit projektet leddes av Dr Anne
  Ekdahl och utvärderade effekterna av ett strukturerat
  helhetsomhändertagande av geriatriska patienter (CGA) anslutna till
  en öppenvårdsmottagning.
  *Pågående projekt *
  *Postoperativ neurokognitiv återhämtning*
  Forskningsprogrammets övergripande syfte är att utforska kognitiv nedgång
  efter kirurgi, utveckla, testa och utvärdera ett digitalt kognitivt
  screeningverktyg, undersöka patienters erfarenheter av kognitiv
  återhämtning, samt att undersöka potentiella samband mellan neurokognitiv
  nedgång, tidig postoperativ förvirring och demens bland äldre personer som
  genomgår kirurgi. Forskningsledare för projektet är Professor Ulrica
  Nilsson, KI.
  Forskningsprogrammet består av två delprojekt, CoME och DiCASS
 • CoME-Postoperativ kognition
 • patienters erfarenheter och utveckling och
  utvärdering av ett kognitivt uppföljningsverktyg. Projektet syftar till att
  utforska patienternas erfarenheter av tidig postoperativ kognition efter
  ortopedisk kirurgi. Postoperativ kognitiv funktion bedömd med validerade
  neuropsykologiska tester, inflammatoriska signalmolekyler, postoperativ
  återhämtning samt ett närstående perspektiv på tidig postoperativ
  kognition.
  DiCASS-Digital kognitiv bedömning och stöd efter kirurgi
  Projektet syftar till att utveckla, testa och psykometriskt utvärdera ett
  digitalt screeningverktyg för postoperativ kognitiv nedgång och utvärdera
  dess effekt på postoperativ återhämtning, inklusive en hälsoekonomisk
  utvärdering.

Artiklar

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-
 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-2026

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI