Jakob Norgren

Jakob Norgren

Postdoktor
E-postadress: jakob.norgren@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Eriksdotter, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag försvarade min doktorsavhandling 2023 med Prof. Miia Kivipelto som huvudhandledare. Avhandlingens titel är "The Impact of Macronutritional Composition and Ketosis on Cognitive Health: From Normal Aging to Alzheimer's Disease". Den kan laddas ned här: http://hdl.handle.net/10616/48662

  Vid sidan av mitt doktorandprojekt har jag haft en ledande roll i planeringen av en klinisk interventionsstudie som startade under hösten 2023 på Karolinska Universitetssjukhuset: "COGNIFOOD – en randomiserad interventionstudie för att undersöka om kostens sammansättning av fett och kolhydrater kan påverka kognitiv funktion hos personer med prodromal Alzheimers sjukdom. (En pilotstudie)" Data för analys väntas inom något år. Finansieringen kommer från af Jochnick Foundation via FINGERS Brain Health Institute. Mer info: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06105320

   

 • Sedan januari 2024 är jag anställd som postoc i Prof. Maria Eriksdotters grupp, där jag jobbar med forskning kring läkemedelsåteranvändning för att behandla och förebygga demens. Framför allt undersöker jag effekten av statiner inom ett projekt som leds av Sara Garcia Ptacek. Tack vare ett bidrag från Alzheimerfonden har jag även kunna starta ett eget forskningsprojekt: 

 • Optimizing dietary recommendations for Alzheimer prevention: Investigating a possible mismatch between official dietary guidelines and APOE4-specific food adaptation.

Forskningsbeskrivning

 • Sambandet mellan livsstil och risken för att utveckla kroniska sjukdomar är välbelagt men mer detaljerad kunskap behövs. Min forskning handlar om sambandet mellan kostvanor och kognitiv hälsa vid normalt åldrande och Alzheimers sjukdom. Jag är speciellt intresserad av hur proportionerna av makronutrienter i kosten (kolhydrater/fett/protein) kan påverka hjärnhälsa. I mitt doktorandprojekt studerade jag även det metabola tillståndet ketos och hur det kan induceras genom kolhydratrestriktion och intag av medel-långa triglycerider (MCT). Några lovande pilotstudier på ketogen diet (strikt kolhydratrestriktion) i syfte att förbättra hjärnhälsa har ökat intresset för forskningsområdet, men det är oklart hur viktigt ketos är som en drivande faktor. Resultat från min avhandling pekar mot att även en måttlig minskning av ratiot kolhydrater/fett kan påverka kognitiv funktion hos äldre personer med riskfaktorer för demens, och mitt närmaste mål är att se om de resultaten kan replikeras i data från andra observationsstudier. Vi kommer även att undersöka frågan i en kommande interventionsstudie.

  Jag är intresserad av hur sambandet mellan kost och hälsa kan variera beroende på genetiska faktorer, i synnerhet genvarianterna av apolipoprotein E (APOE) vilka påverkar risken för demens samtidigt som ApoE-proteinet har en viktig funktion i metabolismen av makronutrienter. Bättre kunskap om detta skulle på sikt kunna leda till mer individualiserade kostråd. Dessutom har jag ett intresse för metodutveckling inom nutritionsepidemiologi.

   

 • Kosten påverkar biomarkörer som blodsocker, insulin, kolesterol, lipoproteiner och inflammation. Eftersom liknande markörer även påverkas av statiner och läkemedel mot diabetes så är det givande att parallellt forska på hur dessa mediciner och olika kostparametrar påverkar kognitiva hälsoutfall.

Artiklar

Anställningar

 • Postdoktor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI