Hanna Augustsson

Hanna Augustsson

Forskningsspecialist
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som forskningsspecialist och forskargruppsledare för forskningsgruppen Interventionsprocesser och utfall (PROCOME) på Medical
  Management Center (MMC). Jag har en doktorsexamen inom Medicinsk vetenskap och tidigare bakgrund som licensierad fysioterapeut samt en
  masterexamen i Folkhälsovetenskap.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om implementering av olika typer av förbättringsinterventioner inom hälso- och
  sjukvårdsorganisationer samt hur kontext och implementeringsfaktorer påverkar utfallen av dessa interventioner. Min forskning fokuserar även på hur implementeringskapacitet kan byggas inom organisationer. Ytterligare ett forskningsintresse är kring utmönstring, eller så kallad de-implementering, av lågvärde-vård.

Undervisning

 • Jag undervisar i implementeringsvetenskap vid kursen Implementation Science – Implementation Leadership in Healthcare and Social Services vid KI samt om implementering och utmönstring (de-implementering) i kurser vid andra universitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Forskningsspecialist, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI