Eva Rasmussen Barr

Eva Rasmussen Barr

Adjunkt | Docent
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent, leg. sjukgymnast , Specialist i OMT
  Magister i Medical Management and leadership
  Kombinerar klinisk expertis med utbildning och ledarskap
  Ordförande sedan 2014 för sektionen för fysisk aktivitet och
  idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna
  Disputerade 2009-04-23
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of
  Physiotherapy, KI Thesis: Recurrent Low Back Pain. Exercise intervention and
  predictive factors
  https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/39685
  Master of Science, Leadership and organization, Medical Management Centre,
  LIME, KI 2015
  Docent i fysioterapi 2016

Forskningsbeskrivning

 • Jag disputerade 2009 med en avhandling "Recurrent low-back pain. Exercise
  intervention and predicitve factors"
  http://ki.se/en/nvs/musculoskeletal-disorders-from-a-biopsychosocial-perspective
  Min vetenskaplig verksamhet bedrivs inom flera forskargrupper både
  nationellt och internationellt.
  Jag leder forskargruppen
  http://ki.se/en/nvs/musculoskeletal-disorders-from-a-biopsychosocial-perspective vid
  institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för
  fysioterapi vid Karolinska Institutet (KI)
  Fokus för min forskning är muskuloskeletal smärta och resultat av
  kliniska interventioner i syfte att förbättra förebyggande arbete och
  patienthantering i primärvården. Detta omfattar utveckling och utvärdering
  av klinisk diagnostik och förebyggande metoder i syfte att förbättra
  hälsa och arbetsförmågan hos personer som lider av ländryggssmärta men
  även av annan muskuloskeletal smärta. Det långsiktiga målet är att
  utveckla och utmana existerande kunskap, samt genomföra uppdaterade
  behandlingsprogram i primärvården om LBP.
  Jag ingår även i MUSIC - gruppen vid Institutet för miljömedicin (IMM)
  där jag genomför epidemiologiska studier med tanke på risk och prognos
  för nack- och/eller ländryggsmärta i en generell population- Stockholms
  Folkhälsokohort.

Undervisning

 • Kursledare och examinator i det interprofessionella magisterprogrammet i
  klinisk medicinsk vetenskap vid Inst för NVS.
  Del av programnämnd 9 samt programrådet NVS under 2016.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2009
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI