Eva Flygare Wallén

Eva Flygare Wallén

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi HELD, 171 77 Stockholm

Om mig

 • PhD, RN
  Anknytning till KI
  Forskar på hälsa och intellektuell funktionsnedsättning
  Min forskning omfattar hälsa, levnadsvillkor, livslängd, LSS och tillgång
  och utnyttjande av hälso- och sjukvård hos personer med intellektuell
  funktionsnedsättning (ID).
  Jag har gjort registerstudier för kartläggning. Implementerat
  hälsofrämjande interventioner. Använt bland annat observation, video,
  enkät, accelerometer, konditionstest, DXA samt pulsvårgsanalys för att
  samla in data.
  Jag har utvecklat pedagogiska hjälpmedel, en tallrik utifrån
  tallriksmodellen.
  Jag är aktiv i den internationella organisationen IASSIDD och sitter i
  styrelsen i SIRG Health, ett internationellt nätverk för forskare på
  området hälsa och ID.
  Jag sitter med i Special Olympics IF-råd som vetenskaplig rådgivare.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI