Erika Berggren

Erika Berggren

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: erika.berggren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Adjunkt
  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inom primärvård med intresse för patienters perspektiv,
  hemsjukvård, palliativ vård och nutritionsvård. För att kunna bemöta
  personers olika vårdbehov behövs samarbete i team och min inriktning är
  därför även interprofessionellt lärande och samarbete.
  Symptom Burden in Patients With Home Care Who Are at Risk for Malnutrition: A
  Cross-Sectional Study [1] Berggren E, Strang P, Orrevall Y, Olin Ao,
  Tornkvist L JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 2020
 • 35(2):103-109
  District nurses and general practitioners' negotiation of responsibility for
  nutritional care for patients in palliative phases cared for at home. [2]
  Erika Berggren, Lena Törnkvist, Ann Ödlund Olin, Ylva Orrevall, Peter
  Strang and Ingrid Hylander Prim Health Care Res Dev. 2020
 • 21: e58
  [1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31722615
  [2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33298234/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2010
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2006
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI