Emily Jones

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: emily.jones@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

  • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2018
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2010
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI