Emilie Butler Forslund

Emilie Butler Forslund

Anknuten till Forskning | Adjungerad Adjunkt
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad sjukgymnast och har arbetat inom neurorehabilitering
  under hela mitt yrkesliv, främst med personer ryggmärgsskada. Jag
  disputerade 2017 vid KI och min avhandling handlade om fall, fallskador och
  oro för att falla hos personer med ryggmärgsskada. Jag är handledare för
  doktoranden Martina Bendt på KI i ett projekt som handlar om gång och
  kognition hos vuxna med ryggmärgsbråck. Efter disputationen har jag delvis
  arbetat kliniskt på Spinalismottagningen vid Aleris Rehab Station Stockholm
  men har hela tiden forskat i olika former.
  Spinal Cord Best Original Research Paper Award for papers published in
  2019. Predictors of falls in persons with spinal cord injury-a prospective
  study using the Downton fall risk index and a single question of previous
  falls [1]. Butler Forslund E, Jørgensen V, Skavberg Roaldsen K, Hultling C,
  Wahman K, Franzén E. Spinal cord 2019
 • 57(2):91-99
  [1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29985457

Forskningsbeskrivning

 • Mitt intresseområde är personer med neurologiska diagnoser, framför allt
  personer med ryggmärgsskada. Jag är intresserad av kliniknära forskning
  inom ämnen som berör vardagen för dessa personer så som fall, fallskador
  och andra sekundära komplikationer. Jag är även mycket intresserad av
  gång, rullstolskörning, förflyttningar och utvärdering av hjälpmedel,
  liksom utvärderingsinstrument som berör dessa områden.
  Publikationer
  Transfer from table to wheelchair in men and women with spinal cord injury:
  coordination of body movement and arm forces. Forslund EB, Granström A, Levi
  R, Westgren N, Hirschfeld H. Spinal Cord. 2007 Jan
 • 45(1):41-8. doi:
  10.1038/sj.sc.3101935. Epub 2006 May 2. PMID: 16670685
  Biomechanics of sitting pivot transfers among individuals with a spinal cord
  injury: A review of the current knowledge. Gagnon, D and Koontz, A and
  Mulroy, S and Nawoczenski, D and Butler-Forslund, E and Granstrom, A and
  Nadeau, S and Boninger, M (2009) Biomechanics of sitting pivot transfers
  among individuals with a spinal cord injury: A review of the current
  knowledge. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, 15 (2). 33 - 58. ISSN
  1082-0744
  Concerns about falling in wheelchair users with spinal cord injury-validation
  of the Swedish version of the spinal cord injury falls concern scale
  [1]. Butler Forslund E, Roaldsen Ks, Hultling C, Wahman K, Franzén E
  Spinal cord 2016
 • 54(2):115-9
  Falls and fear of falling predict future falls and related injuries in
  ambulatory individuals with spinal cord injury: a longitudinal observational
  study [2]. Jørgensen V, Butler Forslund E, Opheim A, Franzén E, Wahman K,
  Hultling C, Seiger Å, Ståhle A, Stanghelle Jk, Roaldsen KS. Journal of
  physiotherapy 2017
 • 63(2):108-113
  High incidence of falls and fall-related injuries in wheelchair users with
  spinal cord injury: A prospective study of risk indicators [3]. Forslund Eb,
  Jørgensen V, Franzén E, Opheim A, Seiger Å, Ståhle A, Hultling C,
  Stanghelle Jk, Roaldsen Ks, Wahman K. Journal of rehabilitation medicine
  2017
 • 49(2):144-151
  Predictors of falls in persons with spinal cord injury-a prospective study
  using the Downton fall risk index and a single question of previous falls
  [4]. Butler Forslund E, Jørgensen V, Skavberg Roaldsen K, Hultling C,
  Wahman K, Franzén E. Spinal cord 2019
 • 57(2):91-99
  Frequently repeated measurements -our experience of collecting data with SMS.
  Axén I, Jensen I, Butler Forslund E, Grahn B, Jørgensen V, Opava CH,
  Bodin L. BMC Medical Research Methodology (2020) 20:124.
  https://doi.org/10.1186/s12874-020-01013-y [5]
  [1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26261075
  [2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28343914
  [3] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28101557
  [4] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29985457
  [5] https://doi.org/10.1186/s12874-020-01013-y

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2026
 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI