Elin Holmgren Celander

Adjunkt
Telefon: +46852483940
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som Adjunkt på avdelningen för omvårdnad och undervisar på
  grund och specialistsjuksköterskeprogrammen.
  Tidigare har jag arbetat som Leg. Sjuksköterska och Distriktssköterska inom
  onkologi, akutvård, hemsjukvård samt primärvård.

  Utbildning
  Kandidat i omvårdnadsvetenskap och 

 • Sjusköterskeexamen

  Medicine Magister och 

 • Specialistsjuksköterskeexamen inriktning Distriktssköterska


  Motiverande samtal 7, 5 högskolepoäng
  Handledarutbildning 7, 5 högskolepoäng

  Hälsopolitik och Hälsoekonomi avancerad nivå 

 • 7, 5 högskolepoäng

  Fördjupning i Högskolepedagogik via KI motsvarande 5 veckors heltidsstudier

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Distriktssköterska, Karolinska Institutet, 2020
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2020
 • Degree of Bachelor of Science in Nursing, Sjuksköterskeutbildning, Sophiahemmet University College, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI