Daniel Ketelhuth

Daniel Ketelhuth

Senior Forskare | Docent
Besöksadress: BioClinicum,plan 8, Karolinska universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kardiov m Olofsson P Gisterå A, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Kardiovaskulära sjukdomar (KVS) är den främsta orsaken till dödlighet och
  funktionshinder i hela världen, vilket innebär en stor börda för
  samhället. Koronar hjärtsjukdom och cerebrovaskulär sjukdom, de två
  vanligaste formerna av hjärt-kärlsjukdomar, orsakas av akuta komplikationer
  av ateroskleros. CVD dödar över 17 miljoner individer varje år, vilket
  står för en tredjedel av alla globala dödsfall.
  Trots att befolkningsövergripande hantering av traditionella riskfaktorer
  för CVD har minskat incidenter av kardiovaskulära händelser i utvecklade
  länder (t.ex. hyperlipidemi, högt blodtryck och glykemi), kvarstår en
  väsentlig resterande risk.
  Därför behövs det utvecklas translationella terapeutiska strategier som
  riktar sig mot nya molekylära vägar, vilka i sin tur kan reglera
  ateroskleros.
  Ateroskleros är en kronisk inflammatorisk sjukdom som initieras av en
  bibehållande ackumulering av lipider i artärväggen, särskilt
  lågdensitetslipoprotein (LDL), vilket leder till maladaptiva reaktioner hos
  medfödda och adaptiva immunceller. Metabolism och aktivering är särskilt
  integrerade i immunceller, och systemiska eller mikro-miljöförändringar i
  metabolism har visat sig modulera deras responser.
  I pionjärarbete har vi identifierat flera mål för att modulera de
  oönskade immunsvaren i artärväggen, inklusive komponenter av LDL som kan
  utlösa medfödda och adaptiva immunceller och metaboliter av den essentiella
  aminosyran tryptofan via Kynurenin-vägen. Vår forskning tyder på att
  metaboliter inte bara är "bränslen" i deras metaboliska vägar, utan att de
  även kan fungera som signalerande molekyler i immunceller och påverka
  åderförkalkning. Genom att öka förståelsen för immunometaboliska
  reaktioner som styr immunresponserna vid aterogenes, kommer vår forskning
  att leda till utveckling av nya läkemedel för att behandla och förebygga
  aterosklerotiska CVD.
  *Senaste publikationer*
  [pubmed:28194913]
  [pubmed:28420668]
  [pubmed:26892965]
  [pubmed:25848033]
  [pubmed:25750192]
  [pubmed:24816772]
  [pubmed:23903754]
  [pubmed:22711758]
  [pubmed:22064596]
  [pubmed:20439543]

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, experimentell kardiologi, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI