Christopher Grigsby

Christopher Grigsby

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Solnavägen 9, 9B, 17177 Stockholm
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 MSB Stevens, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

  • Oral Factor VIII Gene Delivery: A Non-viral Therapy against Hemophilia A
    American Heart Association
    1 July 2010 - 30 June 2012

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2023-2024
  • Forskare, Medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2021-2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI