Christina Lundin

Christina Lundin

Adjunkt
Telefon: +46852483673
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 2, 171 77 Stockholm

Om mig

 • I mitt yrkesliv som sjuksköterska, barnmorska, omvårdnadshandledare och
  universitetsadjunkt har betydelsen av kommunikation och lärandet mellan
  människor inom vårdorganisationer alltid varit centralt.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde belyser vilka förutsättningar och gränser som finns
  för hur tolkning sker inom akutsjukvård och äldreomsorg.
  Christina Lundin (2018) Organizing Language Interpreting Service in Elderly
  and Emergency Healthcare
  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1183945/FULLTEXT01.pdf [1]
  Christina Lundin, Emina Hadziabdic, Katarina Hjelm (2018) Language
  interpretation conditions and boundaries in multilingual and multicultural
  emergency healthcare /BMC International Health and Human Rights /,
  https://bmcinthealthhumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12914-018-0157-3
  [2]
  Emina Hadziabdic, Christina Lundin, Katarina Hjelm (2015) Boundaries and
  conditions of interpretation in multilingual and multicultural elderly
  healthcare [3]/BMC Health Services Research/
  https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-015-1124-5
  [4]
  [1] http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1183945/FULLTEXT01.pdf
  [2] https://bmcinthealthhumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12914-018-0157-3
  [3] http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-122194
  [4] https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-015-1124-5

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI