Christina Bini

Christina Bini

Doktorand
E-postadress: christina.bini@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är distriktssköterska och doktorand med anställning på Akademiskt
  primärvårdcentrum (APC) där jag arbetar med fortbildning, vårdutveckling
  och forskning.

Forskningsbeskrivning

 • Insomni är ett den vanligaste sömnstörningen hos primärvårdspopulationen
  och behandlas vanligtvis med insomningsläkemedel. Detta trots att
  förstahandsbehandlingen enligt världsledande forskning och svenska
  rekommendationer är icke farmakologisk behandling- beteende förändrande
  behandling så som sömnrestriktion. Rekommendationerna har varit desamma de
  senaste åren men den rekommenderade icke farmakologiska behandlingen kommer
  fortfarande bara en bråkdel av patienterna till gagn.
  Mitt doktorandprojekt vill mäta effekterna av gruppledd
  sömnrestriktionsbehandling hos personer med insomni i primärvården.
  Sömnrestriktionen ges i grupp av specialutbildad legitimerad vårdpersonal,
  framför allt distriktsköterskor och sjuksköterskor som utbildats enligt
  fortbildningsmodellen ConPrim i sömnrestriktion.
  Tidigare har fullskalig KBI mot insomni givits i grupp i primärvården av
  distriktsköterskor och sjuksköterskor med goda resultat. Genom att korta
  ner behandlingen och bara använda dem mest effektiva komponenten
  sömnrestriktion, hoppas vi denna behandlingsform skall vara lika effektiv,
  mer tillgänglig och bättre implementerbar på grund att den är kortare
  samt att den kan ges av befintlig primärvårdspersonal.

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI