Charlotta Thunborg

Charlotta Thunborg

Forskningssamordnare
Telefon: +46852482754
Besöksadress: Karolinska vägen 37 A, QA3, 17164 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Kivipelto, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är fysioterapeut och forskare på KI. Jag arbetar både
  kliniskt/praktiskt och som forskare med patienter med misstänkt demens på
  minneskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset
  Jag arbetar för närvarande som forskningskoordinator i olika projket i
  Nordic Brain Network (Prof Kivipelto). Jag har ett brinnande intresse för
  demenssjukdom och livsstil ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Jag jobbar
  aktivt med att lära ut hur livsstilsfaktorer kan påverka risken att
  insjukna i demenssjukdom.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskningsinriktning i medicinsk vetenskap rör livsstilsfaktorer och
  dess inverkan på vår hjärnhälsa. Min teoretisk bakgrund som
  beteendemedicinskt utbildad fysioterapeut medför att jag är särskilt
  intresserad av beteenderelaterade faktorers inverkan vid
  livsstilsförändringar. Som exempelvis samspelet mellan individen och dennes
  tankar, farhågor, attityder och tilltro till den egna förmågan vid en
  livsstilsförändring.
  I mina arbetsuppgifter vid KI ingår att vara forskningskoordinator i olika
  projekt i forskargruppen Nordic Brain Network. Jag projektleder flera
  projekt, exempelvis implementering av hälsosam livsstil enligt FINGER
  modellen för bättre hjärnhälsa på olika nivåer. I arbetet ingår en del
  anslagsskrivande och annan administration som ekonomi och uppdatering av
  databaser. Jag handleder även studenter både på masternivå och
  doktorandnivå. Kognitiv svikt och demens är verkligen viktigt att forska
  om, det finns ännu inget botemedel, men enligt nya rön kan ca 40% av risken
  att drabbas förhindras med livsstilsinterventioner. Och en av de viktigaste
  uppgifterna enligt mig är att göra livsstilen hållbar och njutbar!

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI