Cecilia Norrbrink

Cecilia Norrbrink

Assisterande Lektor | Docent
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag heter Cecilia Norrbrink, är legitimerad fysioterapeut och docent i
  rehabiliteringsmedicin. Jag arbetar som adjunkt vid Institutionen för
  neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Jag undervisar främst i
  smärtfysiologi och medicinsk akupunktur på grund och avancerad nivå.
  1988 Legitimerad sjukgymnast
  2004 Med dr
  2006 Post doc vid Århus universitet, Danmark
  2012 Docent i rehabiliteringsmedicin

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har fokus på ryggmärgsskaderelaterad smärta, främst
  neuropatisk smärta, där jag bland annat har studerat klassifikation,
  diagnostik, behandling (ff a med fysikaliska insatser) samt bemötande och
  patientdelaktighet.

Undervisning

 • 2006 Pedagogik för universitetslärare, LIME, Karolinska Institutet
  (internutbildning motsvarande 3 p)
  2007 Kursdesign, examination och utvärdering. LIME, Karolinska
  Institutet (interutbildning motsvarande 3 p)
  2008 Course in Peer Learning, LIME, Karolinska Institutet, (internutbildning
  motsvarande 1 p)
  2010 Att leda seminarier och grupper, LIME, Karolinska Institutet,
  (interutbildning motsvarande 2 p)
  2010 Forskarhandledarkurs, Karolinska Institutet (internutbildning
  motsvarande 1 p)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Rehabiliteringsmedicin, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI