Bo Christer Bertilson

Bo Christer Bertilson

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: bo.bertilson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Nuvarande tjänstgöring* Forskningsledare Bragée ME-center Lärare vetenskapligt förhållningssätt Akademiskt Primärvårdscenter och NVS, KI *Tidigare tjänstgöring* 1975-1977 Hälsomission i Chile, undervisning i hygien, kost- och fysisk hälsa på basal nivå 1978-1983 Sjukvårdsbiträde vid olika sjukhus runtom i Stockholm under läkarutbildning 1983-1985 AT-läkare i Jönköping och Stockholm 1985-1991 ST-läkare i allmänmedicin + 2 år kirurgi, ortopedi, företags- och förbandsläkartjänst 1985-1991 Vik läkare långvård + primärvård i skärgård, glesbygd och olika delar Stockholm 1986-1988 Vik ul Kirurgkliniken Nacka sjukhus, Ortopedkliniken Södersjukhuset och Danderyd 1991- Klinikchef/MAL Torvallakliniken + konsult komplicerade nack-/rygg- smärtutredningar 2000-2005 Sakkunnig whiplash/smärtutredningar, Försäkringskassans Centralkontor Stockholm 2015-2016 Primärvårdsrreperesentant i "Nationellt uppdrag – Smärta" från Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK), rapport presenterad nov 2016 *Övrigt* Flerfaldig segrare i Lidingöloppet, svensk mästare i hinderlöpning, terränglöpning, 300m häck, 400m, 800m, 1500m, 2000m, 3000m, halvmaraton och duathlon och mångkamp som ungdom, junior och veteran, senast år 2019 Stipendiat, premedicinska studier vid Brigham Young Univ, USA 1974-1975, nära 4.0 GPA Biskop i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sedan år 2000 Organisatör/föreläsare vid hundratals ungdoms- idrotts- och scoutaktiviteter samt antivåld-, antidrog- och antidopingaktioner i skolor Av Svenska Scoutförbundet tilldelad “Förtjänstmärket i brons” för långt och förtjänstfullt ledarskap Klinisk erfarenhet av över 100.000 patientbesök – majoriteten komplicerade smärtutredningsfall Ingen sjukdag eller hel dags frånvaro sista 25 åren Gift med Nancy, född Wennerlund, sedan 1978, 6 barn i åldrarna 25-40 år, äldsta sonen disputerad på KTH i ämnet teknisk fysik, 15 barnbarn 1975 "Top 5 % grade point average” pre-med studier vid Brigham Young Universitetet, USA 2000 Astra stipendium i allmänmedicin, för studiekvallité 2005 ”Årets ryggskott”, hedersutnämning tilldelat av Svenska Ryggföreningen 2011 Lärarrepresentant Karolinska Institutet i International Medical Educators eXchange 2014 Vinnova stipendiat i "Mentor for research program" *Akademiska examina* 1983-06- 16 Läkarexamen vid Karolinska Institutet (KI) 1985-06- 28 Legitimerad läkare av Socialstyrelsen 1991-02- 18 Idrottsförbundsläkarkompetens 1991-03- 15 Specialistläkarkompetens i allmänmedicin 2003-11- 04 Medicine licentiatexamen vid KI 2009-02- 13 Medicine doktorsexamen vid KI *Dokotorsavhandling* “On the assessment of nerve involvement and of dysfunction in patients with spinal pain” *Medicinsk vidareutbildning* 1984 Hjärt-lungräddning, Stockholm 1986 Ortopedisk medicin, Skönviks rehab center 1987 Idrottsmedicin steg 1, Riksidrottsförbundet, Vålådalen 1988 Vinterutbildning för militär personal, Hemavan 1988 Idrottsmedicin för primärvårdsläkare 1988 Idrottsmedicin, avancerad kurs, Riksidrottsförbundet, Vålådalen 1989 Barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet, Bosön 1989 Diagnostik, rehab och prevention av löparskador 1990 American College of Sports Medicin Annual meeting, USA 1990 Ortopedisk medicin, Engeltofta, Gävle 1990 Idrottsmedicin, NLV kurs, Göteborg 1991 Ortopedisk medicin, extrimitetsdel, Alfta rehab center 1991 Ortopedisk medicin, rygg och bål, Högbo 1993 Idrottstraumatologi för ortopedkirurger, Trondheim, Norway 1994 Idrottsmedicin och idrottsmedicinsk forskning, KI, (20 hp), väl godkänd 1997 Klinisk diagnostik av armens nervträd, SFOM 1997 Dissektion av ryggraden, praktisk kurs, Univ of Turku, Finland 1997 Nack- och ryggsmärta, SFOM 1998 Introduktionskurs i biostatistik, Uppsala Universitet (2hp) 1999 Ethical issues in medical practice, Collegium Aesculapium, USA 1999 Ortopedisk medicin, Göteborg 1999 Whiplash seminarium, SLAF, Linköping 2001 Myopain konferens, Portland, USA 2005 Whiplash trauma konferens, Breckenridge, USA 2006 Interventional pain therapy, Umeå 2014 Hjärt-lungräddning, Stockholm *Pedagogisk och annan vidareutbildning (28 hp)* 2001 Interactive Power Point Program pedagogy, ITC, KI 2005 Fördjupningskurs i allmänmedicin och kvantitativ forskningsmetodik, KI (5 hp) 2007 Scientific communication in English, KI (0.5 hp) 2009 Högskolepedagogisk fortsättningskurs, KI (7.5 hp) 2009 Grundläggande kurs i casepedagogik, KI 2009 Kurs ”Case Writers club” 2010 Doctoral Supervision Course, KI, (1.5 hp) 2011 Research supervision pedagogy advanced course, KI, (1.5 hp) 2012 Fortsättningskurs för forskarhandledare-ledarskap, kreativitet och gruppdynamik, KI (3 hp) 2013 Ledarskapsprinciper, KI 2013 Alternativt urval till utbildningsprogram-intervjumetodik, KI (1, 5 hp) 2014 ”Utbildning för utbildare”, Karolinska sjukhuset 2014-2015 Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (7, 5 hp) 2014-2015 Kurs ”Utveckling av ledarskap och team”, KI 2015 Mentor4research, 1 års program, Ingenjörsvetenskapsakademin

Forskningsbeskrivning

 • Vår forskargrupp syftar till att förbättra omhändertagandet av patienter med symtom från rörelseorganen och tillhörande nervsystem. Vi fokuserar särskilt på de med ospecifik smärta och besvär som tex patienter med nack-/ryggbesvär, fibromyalgi, ME/CFS, tendalgi (senfästesbesvär) och även ospecifika bukbesvär som exempelvis IBS (Irriterad tarm) samt artros och utveckling neurodegenerativ sjukdom. Vi studerar även skador i samband med idrott och effekter av fysisk aktivitet. Jag ingår också i forskargrupp som studerar utveckling och handläggning av multisjuklighet. *Lärobok * Bertilson (2002) Att diagnostisera kluriga fall (To diagnose difficult cases), ISBN 91-86327-58-5, kursbok på bland annat KI läkar-och fysioterapilinje *Publikationer i refereegranskade tidskrifter * Bertilson BC, Grunnesjö M, Strender LE. Reliability of clinical tests in the assessment of patients with neck/shoulder problems – impact of history. Spine. 2003 Oct 1
 • 28(19):2222-31 PMID: 14520035 DOI: 10.1097/01.BRS.0000089685.55629.2E https://insights-ovid-com.proxy.kib.ki.se/pubmed?pmid=14520035 [1] Bertilson BC, Bring J, Sjöblom A, Sundell K, Strender LE. Inter-examiner reliability in the assessment of low back pain (LBP) using the Kirkaldy-Willis Classification (KWC). Eur Spine J. 2006 Nov
 • 15(11):1695-703 PMID: 16435110 DOI: 10.1007/s00586-005-0050-3 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00586-005-0050-3 [2] Bertilson, Grunnesjö, M., Johansson, S.-E., and Strender, L.-E. (2007). Pain Drawing in the Assessment of Neurogenic Pain and Dysfunction in the Neck/Shoulder Region: Inter-Examiner Reliability and Concordance with Clinical Examination. Pain Medicine (Malden, Mass.), 8(2), 134–146. https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2006.00145.x [3] PMID: 17305685 DOI: 10.1111/j.1526-4637.2006.00145.x Bertilson, Brosjö, E., Billing, H., and Strender, L.-E. (2010). Assessment of nerve involvement in the lumbar spine: agreement between magnetic resonance imaging, physical examination and pain drawing findings. BMC Musculoskeletal Disorders, 11(1), 202–202. https://doi.org/10.1186/1471-2474-11-202 [4] PMID: 20831785 PMCID: PMC2944219 DOI: 10.1186/1471-2474-11-202 Bertilson BC, Claesson A, Claesson C, Sjövald E. Correlation of MRI findings of intervertebral disc water content and disc height with self-rated quality of life, pain, and disability. British Journal of Medicine and Medical Research. 2014 Feb 22
 • 4(14):2639-2652 DOI:10.9734/BJMMR/2014/7345 http://www.journalrepository.org/media/journals/BJMMR_12/2014/Feb/Bertilson4142013BJMMR7345_1.pdf [5] Bertilson BC, Heidermark A, Stockhaus M. Irritable bowel syndrome – a neurological spine problem? British Journal of Medicine and Medical Research. 2014 May 29
 • 4(24):4154-4168 DOI : 10.9734/BJMMR/2014/9746 [6] https://pdfs.semanticscholar.org/d5b4/43630661371b745e1793a0581214e78fa476.pdf [7] Nawaz H, Umer M, Noordin S, Bertilson BC, Li J, Ahmed AS, Ahmed M. Synovial Neuronal Changes in Knee Joint Osteoarthritis. Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases. 2016 May 27
 • 6(2):26-33 DOI: 10.4236/ojra.2016.6200 [8]5 http://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=66855 [9] Bernhoff G, Landén Ludvigsson M, Peterson G, Bertilson BC, Elf M, Peolsson A. The pain drawing as an instrument for identifying cervical spine nerve involvement in chronic whiplash-associated disorders. Journal of Pain Research. 2016 May 30
 • 9(1):397-404 PMID: 27358576 PMCID: PMC4912326 DOI: 10.2147/JPR.S104747 https://www.dovepress.com/the-pain-drawing-as-an-instrument-for-identifying-cervical-spine-nerve-peer-reviewed-article-JPR [10] Zhang C, Kjellström H, Ek CH, Bertilson BC. Diagnostic Prediction Using Discomfort Drawing with IBTM, JMLR W&C Track Volume 56, Proceedings of Machine Learning for Healthcare 2016 http://proceedings.mlr.press/v56/Zhang16.html [11] Zhang C, Kjellström H, Bertilson BC. Diagnostic Prediction Using Discomfort Drawings. NIPS 2016 Workshop on Machine Learning for Health, arXiv:1612.01356 https://arxiv.org/abs/1607.08206 [12] Olsson JE, Wallentin FY, Toth-Pal E, Ekblad S, Bertilson BC. Psychometric analysis of the Swedish version of the General Medical Council's multi source feedback questionnaires. International Journal of Medical Education. 2017 Oct 07
 • 8:252-261 PMID: 28704204 PMCID: PMC5511742 DOI: 10.5116/ijme.5948.0bb6 https://www.ijme.net/archive/8/validation-of-the-swedish-version-of-the-gmc-questionnaire/?ref=linkout [13] Klasson M, Zhang K, Bertilson BC, Zhang C, Kjellström H. Causality Refined Diagnostic Prediction. NIPS ML4H 2017 https://arxiv.org/abs/1711.10915 [14] Olsson JE, Ekblad S, Bertilson BC, Toth-Pal E. Swedish adaptation of the General Medical Council's multisource feedback questionnaires: a qualitative study. International Journal of Medical Education. 2018 June 15
 • 9:161–169 PMID: 29908128 PMCID: PMC6129165 DOI: 10.5116/ijme.5af6.c209 https://www.ijme.net/archive/9/swedish-adaptation-of-the-gmc-questionnaires/?ref=linkout [15] Olofsson H, Carlsson L, Bertilson BC. Multimorbidity among Patients with Back Pain. A Study of Records at a Swedish Primary Health Care Centre. J Family Med Prim Care: Open Acc. 2018 July 23
 • 118 DOI: 10.29011/JFOA-118.100018 https://www.gavinpublishers.com/articles/Research-Article/Family-Medicine-and-Primary-Care-Open-Access/Multimorbidity-among-Patients-with-Back-Pain-A-Study-of-Records-at-a-Swedish-Primary-Health-Care-Centre [16] Ekblad S, Reventlid M, Lönnborg J, Bertilson BC. Three Interrelated Experiences to Live with Chronic Pain - A Qualitative Pilot Study with a Group of Patients with Refugee Status in Swedish Primary Care. EC Psychology and Psychiatry. 2018 Oct 31
 • 7(11): 896-903 https://www.ecronicon.com/ecpp/pdf/ECPP-07-00355.pdf [17] Patomella, Mickols, G., Asaba, E., Nilsson, G., Fridén, C., Kottorp, A., Bertilson, B. C., and Tham, K. (2018). General practitioners’ reasoning on risk screening and primary prevention of stroke - a focus group study. BMC Family Practice, 19(1), 190–190. https://doi.org/10.1186/s12875-018-0883-6 [18] PMID: 30514217 PMCID: PMC6278124 DOI: 10.1186/s12875-018-0883-6 Carlsson L, Olofsson H, Bertilson BC. (2019). Multimorbidity Patterns in Patients with Back Pain: A Study of Patient Records at a Primary Health Care Centre in Sweden. J Family Med Prim Care: Open Acc. 2019 Feb 21
 • 3:126 DOI: 10.29011/JFOA-126/100026 https://www.gavinpublishers.com/articles/Research-Article/Family-Medicine-and-Primary-Care-Open-Access/multimorbidity-patterns-in-patients-with-back-pain-a-study-of-patient-records-at-a-primary-health-care-centre-in-sweden [19] Bernhoff, Saripanidis, C., and Bertilson, B. C. (2019). “As If Neck Injuries Did Not Exist”: An Interview Study of Patients’ and Relatives’ Perceptions of Web Information on and Management of Whiplash Injuries in Sweden. Interactive Journal of Medical Research, 8(2), e9881–e9881. https://doi.org/10.2196/ijmr.9881 [20] PMID: 31115342 DOI: 10.2196/ijmr.9881 Tu, R., Zhang, K., *Bertilson, B*., Kjellstrom, H., & Zhang, C. (2019). Neuropathic pain diagnosis simulator for causal discovery algorithm evaluation. Advances in Neural Information Processing Systems, 32 https://arxiv.org/abs/1906.01732 [21] Tu, R., Zhang, C., Ackermann, P., *Bertilson, B.*, Mohan, K., Kjellström, H., & Zhang, K. (2019, April). Causal discovery in the presence of missing data. In The 22nd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (pp. 1762-1770). PMLR. https://arxiv.org/abs/1807.04010 [22] Bragee, Michos, A., Drum, B., Fahlgren, M., Szulkin, R., and Bertilson, B. C. (2020). Signs of Intracranial Hypertension, Hypermobility, and Craniocervical Obstructions in Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Frontiers in Neurology, 11, 828–828. https://doi.org/10.3389/fneur.2020.00828 [23] Published:28 August 2020, Preprint: https://osf.io/qwn5h/ [24] Flink, Lindblom, S., Tistad, M., Laska, A. C., Bertilsson, B. C., Warlinge, C., Hasselstrom, J., Elf, M., von Koch, L., and Ytterberg, C. (2021). Person-centred care transitions for people with stroke: study protocol for a feasibility evaluation of codesigned care transition support. BMJ Open, 11(12), e047329–e047329. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047329 [25] Nordenskiöld, Olsson, J.-E., and Bertilson, B. C. (2022). Diagnosis and treatment of vulnerable migrants: a retrospective study at a Doctors of the World clinic in Stockholm. BMC Health Services Research, 22(1), 212–212. https://doi.org/10.1186/s12913-021-07410-3 [26] Published 17 Feb 2022 Tellmar, Christensson P, Bernhoff G, Bertilson B.C. and Konradsen H. (2022). The Journey Towards Becoming Diagnosed with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome - Patients’ Experiences EC Neurology 14.2 (2022): 49-56. https://www.researchgate.net/publication/359392463_The_Journey_Towards_Becoming_Diagnosed_with_Myalgic_EncephalomyelitisChronic_Fatigue_Syndrome_-_Patients'_Experiences [27] Degerman, Öhman, M., and Bertilson, B. C. (2022). Photobiomodulation, as additional treatment to traditional dressing of hard-to-heal venous leg ulcers, in frail elderly with municipality home healthcare. PloS One, 17(9), e0274023–e0274023. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274023 [28] Apostolou, Rizwan M, Moustardas P, Sjögren P, Bertilson BC, Bragée B, Polo O, and Rosén A. Saliva Antibody-Fingerprint of Reactivated Latent Viruses after Mild and Asymptomatic COVID-19 is Unique in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Frontiers in Immunology, Published 20 October 2022 https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.949787 [29] *Medicinska publikationer i ej refereegranskade tidskrifter, urval * Bertilson B, Nemeth G and Eriksson E (1990) Löparknä, forskningsrapport Ortopedkliniken, KS Bertilson and Grunnesjö (1990-92) Idrottsmedicinsk frågespalt, Medicinska bullbladet Bertilson (1997) Erg-o-sitter, studierapport publicerad via Erg-o-sitter AB i flertal tidskrifter Bertilson (2001) Food poisoning makes trip anything but plain sailing, fältstudie publicerad i Salt Lake Tribune Bertilson (2002) Innehållsrik smärtkongress med katastrofkänning, Kongressrapport från Int. congress on Myopain, Portland, Oregon, USA, Medicinskt forum 2/2002 Bertilson (2003) Besvärsritning – en pilotstudie på FK huvudkontor, FoU-rapport Försäkringskassan, Stockholm Bertilson (2005) WAD gäller?, Kongressrapport från Int. Trauma Congress, Breckenridge, Colorado, USA, Medicinskt Forum 2/2005 Bertilson (2006) Akut omhändertagande av whiplastraumafall, Manualen nr1/2006 Bertilson och Bring (sep 2016) Försäkringsbolagens personskadereglering, En studie bland nackskadade inom Personskadeförbundet RTP, (http://www.rtp.se/vasteras/documents/rapport.pdf) Nationellt uppdrag – Smärta (nov 2016) rapport ISBN 978-91-7585-444-1, (http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationellt-uppdrag-smarta.html) [1] https://insights-ovid-com.proxy.kib.ki.se/pubmed?pmid=14520035 [2] https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00586-005-0050-3 [3] https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2006.00145.x [4] https://doi.org/10.1186/1471-2474-11-202 [5] http://www.journalrepository.org/media/journals/BJMMR_12/2014/Feb/Bertilson4142013BJMMR7345_1.pdf [6] https://doi.org/10.9734/BJMMR/2014/9746 [7] https://pdfs.semanticscholar.org/d5b4/43630661371b745e1793a0581214e78fa476.pdf [8] http://dx.doi.org/10.4236/ojra.2016.62005 [9] http://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=66855 [10] https://www.dovepress.com/the-pain-drawing-as-an-instrument-for-identifying-cervical-spine-nerve-peer-reviewed-article-JPR [11] http://proceedings.mlr.press/v56/Zhang16.html [12] https://arxiv.org/abs/1607.08206 [13] https://www.ijme.net/archive/8/validation-of-the-swedish-version-of-the-gmc-questionnaire/?ref=linkout [14] https://arxiv.org/abs/1711.10915 [15] https://www.ijme.net/archive/9/swedish-adaptation-of-the-gmc-questionnaires/?ref=linkout [16] https://www.gavinpublishers.com/articles/Research-Article/Family-Medicine-and-Primary-Care-Open-Access/Multimorbidity-among-Patients-with-Back-Pain-A-Study-of-Records-at-a-Swedish-Primary-Health-Care-Centre [17] https://www.ecronicon.com/ecpp/pdf/ECPP-07-00355.pdf [18] https://doi.org/10.1186/s12875-018-0883-6 [19] https://www.gavinpublishers.com/articles/Research-Article/Family-Medicine-and-Primary-Care-Open-Access/multimorbidity-patterns-in-patients-with-back-pain-a-study-of-patient-records-at-a-primary-health-care-centre-in-sweden [20] https://doi.org/10.2196/ijmr.9881 [21] https://arxiv.org/abs/1906.01732 [22] https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F1807.04010&data=04%7C01%7Cbo.bertilson%40ki.se%7C59b1c31b8b274655894808d8f29226cb%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637526056819763590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tkB5F3RwaTfepDkKrAksFQvH4LZG9hikZIdowDb7hVI%3D&reserved=0 [23] https://doi.org/10.3389/fneur.2020.00828 [24] https://osf.io/qwn5h/ [25] https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047329 [26] https://doi.org/10.1186/s12913-021-07410-3 [27] https://www.researchgate.net/publication/359392463_The_Journey_Towards_Becoming_Diagnosed_with_Myalgic_EncephalomyelitisChronic_Fatigue_Syndrome_-_Patients'_Experiences [28] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274023 [29] https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.949787

Undervisning

 • *Huvudhandledare för följande godkända forskningsrapporter på avancerad nivå. *Examensarbete på läkarlinjen Ki (e) respektive ST-läkararbete (s) 2010 e Lisa Clark Knee pain in runners, a lumbosacral region issue? 2010 e Klas Emanuelson Knee pain in runners, a back problem? 2011 s Johanna Hellström Är långdistanslöpning en riskfaktor för att utveckla knäartros? - En litteraturstudie 2011 s Josefin Ylitalo En gång motionär, alltid motionär? 2011 s Annika Weiderling Time in range och kontroll av protrombinkomplex 2011 s Khalid Hasouna Utvärdering av livsstilgruppens arbete på Handens vårdcentral 2012 e Mattias Stockhaus Irritable bowel syndrome - a spinal problem? – a new view on the possible pathophysiology and diagnostic methods of IBS 2012 e Sofie Sidén Evaluation of the preliminary Patellofemoral pain and Osteoarthritis Outcome Score – PFOOS ― a new patient reported outcome 2012 s Huda Asmaro Ryggbesvär hos patienter vid Trångsunds vårdcentral. Behandling av och prognos hos patienter som utreds med magnetkamera av ländrygg. 2012 e Anders Dahlén Irritable bowel syndrome from behind – a new perspective on possible pathophysiology and clinical procedures? 2012 s Alice Hervius Korrelation mellan upplevd livskvalitet och objektiva mått som kan påverka hälsan i primärvården 2012 e Anna Claesson Correlation of MR imaging findings of intervertebral disc water content and disc height with self-rated pain, quality of life, and disability 2012 e Erika Sjövald Agreement between clinical assessment of nerve involvement and grading of intervertebral disc protrusion among patients referred for MRI of the spine 2012 e Carolina Claesson Correlation between quality of life and self-rated pain and disability among patients referred to MRI of the spine 2012 s Martin Sjölin Plantar fasciit. Evidens för behandling med formgjutna skoinlägg 2012 s Rania Hanna Chabo Behandling av impetigo på Salems Vårdcentral år 2010- 2011 2013 s Anette Ramström Halsomfång - ett användbart mått för vårdcentralen som markör för hjärtkärlsjukdom? 2013 s Gizie Mekoya Handläggning av patienter med långvarig smärta på Östra Vårdcentralen 2013 s Christian Lönn Depression. Diagnostik, utredning och behandling på Salems Vårdcentral 2012 2013 s Fotini Eleftheriadou Registrering av kvalitetsindikatorer avseende patienter med KOL på Tensta Vårdcentral under 2012 2013 e Kerstin Nordbeck Förskrivares attityder till fysisk aktivitet på recept (FaR) 2013 e Elisabet Stalder Kronisk smärta i primärvården, Jämförande studie av diagnoser bland kvinnor och män 2013 s Linda Moris Effekter av en hälsokurs hos patienter med nedsatt glukostolerans eller typ-2 diabetes efter hjärtinfarkt 2013 e Helena Wallin Agreement between pain drawings, discomfort drawings and pain questionnaires used to identify neuropathic pain in patients with chronic pain 2013 s Lovisa Elinder Grönlund Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? 2013 s Mariam Salam Diabetes typ 2 – måluppfyllnad avseende HbA1c och blodtryck på Forums vårdcentral 2014 s Rozalija Avramovic Livskvalitet enlig EQ-5D hos patienter med gonartros En jämförelse mellan manliga och kvinnliga patienter 2014 s Helene Nordh Behandling av akut mediaotit - följer vi riktlinjerna på Tumba Vårdcentral? 2014 s Magnus Edlund Noteras sexualvanor i journalen vid cystit? - En retrospektiv journalgenomgång vid Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning 2014 s Ingela Liljebjörn Fysisk aktivitet på Recept. Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? 2014 e Jenny Björnberg Interexaminer reliability in clinical examination tests in the assessment of patellofemoral pain syndrome 2014 e Johanna Linander Patellofemoral pain syndrome – a neurological disorder originating in the lumbar spine? 2014 e Sonia Malmcrona Whiplashtrauma och ligamentskador 2014 s Ingela Granberg Fysisk aktivitet på recept (FaR®) och dess användning 2014 s Lucie Crawford Kan artrosskola enligt Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) leda till minskad smärta? 2014 s Tarek Abdulaziz Patienter med diabetes typ 2 på ÄltaPraktiken, uppnår de målblodtryck? 2014 s Thomas Westin Finns det evidens för att stretching kan rekommenderas som behandling av tennisarmbåge? 2014 s Sofie Blumé Patellofemoral smärta 2015 s Behnaz Tabibzadeh Osteoporosscreening på Huvudsta vårdcentral 2015 e Johan Karlsson Förhållande mellan grad av smärtsensitisering och självskattad livskvalitet hos patienter med långvarig smärta 2016 s Jan Stenberg How does vital signs with highest degree of triage at the medical emergency departement affect in-hospital mortality in adult patients? 2016 s Kristoffer Skog Påverkar FaR till diabetiker deras BMI och midjemått? 2016 e Orzala Pazham Sensorisk störning i cervikala segment hos patienter med fibromyalgi? *Huvudhandledare för följande pågående forskningsprojekt på avancerad nivå* 2014 s Mårten Trotzig Achillodyni 2014 s Anna Hansson Akillodyni – ett ryggproblem? 2015 e Christos Saripanidis Anhörigas upplevelse av nationell webbaserad patientinformation, riktad till patienter som har varit med om pisksnärtstrauma. 2016 e Zahra Ghariblaki Sensorisk störning i cervikala segment hos patienter med fibromyalgi? 2016 s Stephen Riley Make My Day: Valuebased, Client-centered and ICTsupported primary and secondary stroke prevention and rehabilitation after stroke 2016 e Jesper Hammarberg Achilles tendinopathy – patophysiologi and prevention 2016 s Ameen Hady Pramipexol som behandling mot Restless legs? 2016 e Tove Karlsson Korrelation mellan kliniska undersökningsfynd MRTfynd i belastat läge hos personer med besvär efter nackdistorsionsvåld 2016 e Gustav Strihagen Reliabilitet i kliniska undersökningsfynd hos personer med besvär efter nackdistorsionsvåld

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2009
 • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI