Birgitta Nordgren

Birgitta Nordgren

Assisterande Lektor
Telefon: +46852488849
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar för närvarande deltid som assisterande lektor på Avdelningen för
  Fysioterapi och deltid i klinik som legitimerad fysioterapeut, med en
  specialisering inom gynekologi, obstetrik och urologi på
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
  Min ämneskompetens ligger till stor del inom området fysisk aktivitet,
  träning, hälsopromotion och kvinnohälsa. Jag undervisar och är
  kursansvarig på Fysioterapiprogrammet på grundutbildningen och på kurser
  på avancerad nivå.
  Från hösten 2018 är jag kursansvarig för en fristående kurs och
  interprofessionell kurs på avancerad nivå, Bäckenbottenhälsa - prevention
  och rehabilitering, vars syfte är att utveckla fördjupad kompetens
  gällande prevention, bedömning och rehabilitering vid gynekologiska,
  obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd. Jag ger också
  uppdragskurser inom samma ämnesområde.
  Jag försvarade min avhandlingsarbete 2014, "Health-enhancing physical
  activity in rheumatoid arthritis. Prevalence, intervention and assessment"
  där det övergripande syftet var att beskriva fysiska aktivitetsvanor hos
  personer med reumatoid artrit, faktorer relaterad till fysisk aktivitet, att
  utvärdera en hälsofrämjande fysisk aktivitetsintervention samt att
  validera två konditionstest.
  2014 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet
  1989 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Jag är bihandledare åt Helena Hallencreutz Grape vars avhandlingsarbete
  handlar om kronisk bäckenbottensmärta (CPPS) hos män.
  Syftet med forskningsprojektet är att skapa ett kunskapsunderlag kring
  prevalensen i Sverige, hur patienten får sin diagnos, hur män med CPPS
  upplever sin livskvalitet och översätta, validera och reliabilitetstesta
  ett validerat symptomformulär för män med CPPS. Vi kommer också
  genomföra en interventionsstudie för att utvärdera bio-feedback med
  bäckenbottenrelaxation. Vi hoppas att detta arbete ska förbättra
  diagnostik, behandling, uppföljning och förståelse kring CPPS hos män.
  Jag deltar i ett internationellt samarbete med forskare från Irland, Danmark
  och Belgien där vi kartläggger hur personer med reumatiska inflammatoriska
  sjukdomar använder olika typer av objektiva mätinstrument för att
  registrera fysisk aktivitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2014
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI