Annika Sköld

Annika Sköld

Universitetsadjunkt
E-postadress: annika.skold@ki.se
Telefon: +46852483835
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är arbetsterapeut och disputerade år 2010 vid Karolinska Institutet i
  ämnet Medicinsk Vetenskap, inom ämnesområdet Pediatrisk vetenskap. Titeln
  på min avhandling är: Performing bimanual activities in everyday life –
  experiences of children with unilateral cerebral palsy. Jag undervisar och
  forskar vid avdelningen för arbetsterapi.
  Min nuvarande forskning berör personer med Intellektuell
  Funktionsnedsättning (IF) som har stöd för boende och arbete enligt
  LSS-lagen. En stor del av forskningen bygger på samskapande av kunskap
  tillsammans med personer med IF.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2010
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI