Anna Slettmyr

Anna Slettmyr

Adjunkt
E-postadress: anna.slettmyr@ki.se
Telefon: +46852483605
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 3, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Arbetar som Adjunkt inom
  omvårdnad och undervisar på Sjuksköterskeprogrammet samt på
  Specialistutbildningen intensivvård.
  Sedan hösten 2021 är jag även Doktorand vid Örebro Universitet, med ett
  forskningsprojekt om altruism och sjuksköterskors villighet att vårda med
  risk för egen hälsa och liv under en
  pandemi.
  Jag är medlem i Svensk Sjuksköterskeförenings, SSF, etiska råd sedan
  2017.
  Mina fokusområden är etik, vård i livets slutskede, mötet med
  närstående, framför allt inom akutsjukvård/intensivvård, samt barn som
  närstående.
  Tidigare har jag arbetat som Intensivvårdssjuksköterska vid CIVA,
  Centralintensiven, Karolinska Universitetssjukhuset (1997–2020). Under
  denna anställning har jag även haft olika uppdrag och tjänster inom
  etiken, de sista tre åren som Universitetssjuksköterska med inriktning etik
  (50%) samt medlem av Karolinska sjukhusets etikråd.
  Doktorandutbildning, Örebro Universitet, 2021 – pågående
  Filosofie Masterexamen med huvudområde omvårdnad, Göteborgs Universitet
  2012
  Filosofie Kandidatexamen med huvudområde omvårdnad, Karolinska Institutet
  2010
  Specialistutbildning sjuksköterska inom intensivvård, Vårdhögskolan
  Gävle, 1997
  Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Göteborg 1994

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI