Andrea Porserud

Andrea Porserud

Postdoktorala Studier
E-postadress: andrea.porserud@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Hagströmer, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag disputerade i juni 2022 vid KI med avhandlingen "Taking physical rehabilitation after abdominal cancer surgery further - by enhanced recovery and physical activity".
  Min kandidatexamen i sjukgymnastik tog jag vid Karolinska Institutet 2000, och min masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap år 2011, även den på Karolinska Institutet. Sedan 2001 har jag arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset, och främst inom slutenvården med personer som genomgår bukkirurgi på grund av en cancerdiagnos. Jag har sedan 2014 en tjänst som specialistsjukgymnast inom onkologi.

  Like I said, I would not have likely gotten up otherwise: patient experiences of using an Activity Board after abdominal cancer surgery
  Porserud A, Lundberg M, Eriksson J, Bonnier Mn, Hagstromer M
  DISABILITY AND REHABILITATION 2023
 • 45(6):1022-1029

  The CanMoRe trial - evaluating the effects of an exercise intervention after robotic-assisted radical cystectomy for urinary bladder cancer: the study protocol of a randomised controlled trial
  Porserud A, Karlsson P, Rydwik E, Aly M, Henningsohn L, Nygren-bonnier M, Hagstromer M
  BMC CANCER 2020
 • 20(1):805-

  Objectively measured mobilisation is enhanced by a new behaviour support tool in patients undergoing abdominal cancer surgery
  Porserud A, Aly M, Nygren-bonnier M, Hagströmer M
  European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology 2019
 • 45(10):1847-1853

  The effects of a physical exercise programme after radical cystectomy for urinary bladder cancer. A pilot randomized controlled trial
  Porserud A, Sherif A, Tollbäck A
  Clinical rehabilitation 2014
 • 28(5):451-9

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om fysisk rehabilitering efter bukkirurgi, framförallt vid urologisk cancer.

  Mitt doktorandprojekt syftade till att utvärdera effekter av standardiserad mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer. Idag saknas en tydlig struktur för fysisk rehabilitering för dessa personer. Vi utvärderade en metod för att främja mobilisering på sjukhus, samt genomförbarheten av en intervention som består av tidig rehabilitering hos fysioterapeut i primärvård. Idag överlever alltfler personer som diagnosticerats med cancer. Dessa personer behöver få möjlighet att leva med god fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet. Många som genomgår avancerad bukkirurgi på grund av cancer drabbas också av komplikationer, vilket förhoppningsvis kan minskas med hjälp av strukturerad fysisk rehabilitering.

Artiklar

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2011
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2000
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI