Aletta Boerkoel

Anknuten till Forskning
E-postadress: aletta.boerkoel@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Health Systems Leadership, Management and Safety, 171 77 Stockholm

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI