This page in English
Laddar profil information

Om mig

Mina främsta forskningsområden är: farmako-epidemiologi, psykiatrisk epidemiologi och antisociala och norm-brytande beteenden.

 

Utbildning

Fil. Mag. Stockholms Universitet (Kriminologi, Psykologi, Sociologi, Juridik och Franska).

Med. Dr. Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för Psykiatriforskning.  

Postdoc, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap.

Gästforskare, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik.

 

Forskningsbeskrivning

PUBLIKATIONER

Molero Y, Lichtenstein P, Zetterqvist J, Gumpert CH, Fazel S. (2015). Selective serotonin reuptake inhibitors and violent Crime: A cohort study. PLoS Med, 12(9):e1001875.

 

Norén Selinus E, Molero Y, Lichtenstein P, Larson T, Lundström S, Anckarsäter H, Gumpert CH. (2015). Childhood symptoms of ADHD overrule comorbidity in relation to psychosocial outcome at age 15: A longitudinal study. PLoS One,10(9):e0137475.

 

Molero Y, Lichtenstein P, Zetterqvist J, Gumpert CH, Fazel S. (2015). Varenicline and risk of psychiatric conditions, suicidal behaviour, criminal offending, and transport accidents and offences: population based cohort study. BMJ, 350:h2388.

 

Molero Y, Larsson A, Tengström A, Eklund J. (2014). Are offending trajectories identified in population sample studies relevant for clinical settings? An examination of offending trajectories between age 15 and 33 among 3068 males and females in a clinical sample and a matched general population sample. Criminal Behaviour and Mental Health, DOI: 10.1002/cbm.1939.

 

Molero Y, Gumpert C, Serlachius E, Lichtenstein P., Walum H, Johansson D, Anckarsäter H, Westberg L, Eriksson E, Halldner L. (2013). A study of the possible association between adenosine A2A receptor (ADORA2A) gene polymorphisms and ADHD traits. Genes, Brain and Behavior, 12, 305-310.

 

Molero Y, Larsson A, Larm P, Eklund J, Tengström A. (2011). Violent, non-violent and substance-related offending up to age 50 in a cohort of males and females treated for substance misuse problems. Aggressive Behaviour, 37, 338-348.

 

Molero Samuelson Y, Hodgins S, Larsson A, Larm P, Tengström A. (2010). Adolescent antisocial behavior as predictor of adverse outcomes to age 50: A follow-up study of 1,947 individuals. Criminal Justice and Behavior, 37, 158-174.

 

Hodgins S, Larm P, Molero Samuleson Y, Tengström A, Larsson A. (2009). Multiple adverse outcomes over 30 years following adolescent substance misuse treatment. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119, 484-493.

 

Larm P, Hodgins S, Larsson A, Molero Samuelson Y, Tengström A. (2008). Long-term outcomes of adolescents treated for substance misuse. Drug and Alcohol Dependence, 96, 79-89.

 

Rapport:

Psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar (2015). I Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stöd för styrning och ledning. Artikelnummer 2015-4-2. Stockholm: Socialstyrelsen.

 

Handledning:

Bihandledare (30%) åt doktorand Eva Norén Selinus, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet, på avhandlingen ”Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence – a longitudinal study of boys and girls”, Karolinska Institutet. Disputation: 13 november 2015.

 

Mentorskap:

Mentor åt doktorand Johan Zetterqvist, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet.

 

Projektledarskap:

2014-2016  Projektledare för projektet ”Återfall som effektmått” på Kriminalvårdens Forsknings- och utvärderingsenhet (FoU) i Stockholm i samarbete med Inst. för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet. 

2014-2014  Projektledare för delprojekt (inom Stockholmsnoden) i Nationella Självskadeprojektet, ett uppdrag i överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen för att kartlägga sjukdomsbilden hos personer som söker sjukvård för avsiktligt självdestruktiva handlingar.

Annat:

2012-2013  Nationell expert i faktagruppen för ungdomar och unga vuxna vid uppdateringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Pedagogiska meriter

2013-2015  Kursansvarig samt lärare på momentet ”Vetenskaplig utveckling (VetU)” på Läkarprogrammet, termin 3, Karolinska Institutet.

2013-2015  Kursansvarig samt lärare på momentet ”Vetenskaplig utveckling (VetU)” på Läkarprogrammet, termin 4, Karolinska Institutet.

2014  Lärare på kursen i ”Ungdomskriminalitet och missbruk”, Ersta Sköndal Högskola.

2013-2014  Lärare på momentet ”Vetenskaplig utveckling (VetU)” på Läkarprogrammet, termin 1, Karolinska Institutet.

2013  Lärare på kursen “Antisocial utveckling hos barn och unga” i specialiserings-tjänstgöringen (ST) i barn-och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet.

2012  Lärare på doktorandkursen ”Utvärdering av sociala interventioner för unga i riskgrupper”, 7.5 hp, Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet.

2011  Kursansvarig samt lärare på momentet ”Kvantitativa forskningsmetoder, 7 hp”, termin 3 på Socionomprogrammet. Socialhögskolan, Stockholms Universitet.

2011  Lärarassistent på momentet ”Vetenskaplig utveckling (VetU)” på Läkarprogrammet, termin 9, Karolinska Institutet.

2011  Lärare på doktorandkursen ”Kvinnor och brott”, 7.5 hp, Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet.

2009  Lärare på utbildning i ”Socialt Behandlingsarbete, inriktning barn och ungdom”. Uppsala Universitet.

Laddar publikationer

Karta