This page in English
Laddar profil information

Utbildning

1992 Fil kand examen, Kemi, Göteborgs Universitet

1997 Läkarexamen, Karolinska Institutet

1999 Leg läkare

2006 Specialist i Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

2007 Med dr, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet

2009 Docent, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Risk och prognos vid hjärtkirurgi - nationella registerstudier

Vår forskning syftar till att bättre förstå olika faktorers betydelse för prognos efter hjärtkirurgi. Vi använder epidemiologiska metoder och sammanlänkar kliniskt relevant information från flera nationella hälsodataregister. Målsättningen är att genom ökad kunskap bidra till förbättrad överlevnad och minskad sjuklighet hos patienter som genomgår hjärtkirurgi. Vi intresserar oss särskilt för depression, diabetes, njurfunktion och transfusion av blodprodukter.

ClinicalTrials.gov

Aortaklaffproteser

Vid aortaklaffsjukdom är det många gånger nödvändigt att genomgå hjärtkirurgi för att avlägsna den sjuka aortaklaffen och ersätta den med en konstgjord hjärtklaff (aortaklaffprotes). Idag styrs valet av protes i stor utsträckning av patientens ålder. Projektet undersöker protesspecifika faktorer som är relaterade till sjuklighet och död efter aortaklaffoperation. Vi undersöker också skillnader i långtidsresultat efter implantation av olika protestyper. Målsättningen är att ökad kunskap och förståelse om olika aortaklaffprotesers egenskaper skall leda till ett bättre val av klaffprotes för den enskilda patienten.

Riskmodeller vid hjärtsvikt

Riskprediktionsmodeller för överlevnad hos patienter med hjärtsvikt hjälper läkare att bedöma prognos, vilket i sin tur är nödvändigt inför beslut om avancerad hjärtsviktsbehandling som till exempel mekanisk stödpump eller hjärttransplantation. Projektet drivs i sambete med Lars Lund och avser att dels utvärdera nya riskmodeller samt att validera befintliga riskmodeller i nya patientgrupper.

 

Läs mer om forskning inom thoraxkirurgi.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Ingegerd & Viking Olov Björk Scholarship for Thoracic and Cardiovascular Research 2013
  • Forskningsstipendium till Ulf Stenestrands minne 2016

Publikationer

Heart failure and the risk of acute kidney injury in relation to ejection fraction in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Hertzberg D, Sartipy U, Lund Lh, Rydén L, Pickering Jw, Holzmann Mj
International journal of cardiology 2019;274():66-70

Bilateral Versus Single Internal Thoracic Artery Grafts
Persson M, Sartipy U
Current cardiology reports 2018;20(1):4-

Comparison of right ventricular function after ministernotomy and full sternotomy aortic valve replacement: a randomized study
Dalén M, Oliveira Da Silva C, Sartipy U, Winter R, Franco-cereceda A, Barimani J, et al
Interactive cardiovascular and thoracic surgery 2018;26(5):790-797

Depression Screening in Cardiac Surgery Patients
Stenman M, Sartipy U
Heart, lung & circulation 2018;():-

Estimated glucose disposal rate predicts mortality in adults with type 1 diabetes
Nyström T, Holzmann Mj, Eliasson B, Svensson Am, Sartipy U
Diabetes, obesity & metabolism 2018;20(3):556-563

Frailty-a strong risk marker in heart surgery?
Sartipy U
JOURNAL OF THORACIC DISEASE 2018;:S4137-S4139

Reasons for and consequences of oral anticoagulant underuse in atrial fibrillation with heart failure
Savarese G, Sartipy U, Friberg L, Dahlström U, Lund Lh
Heart (British Cardiac Society) 2018;104(13):1093-1100

Relation of Chronic Myocardial Injury and Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction to Mortality
Roos A, Sartipy U, Ljung R, Holzmann Mj
The American journal of cardiology 2018;122(12):1989-1995

Response by Glaser et al to Letter Regarding Article, "Prosthetic Valve Endocarditis After Surgical Aortic Valve Replacement"
Glaser N, Jackson V, Holzmann Mj, Franco-cereceda A, Sartipy U
Circulation 2018;137(3):312-313

Right ventricular mechanics and contractility after aortic valve replacement surgery: a randomised study comparing minimally invasive versus conventional approach
Hashemi N, Johnson J, Brodin LÅ, Gomes-bernardes A, Sartipy U, Svenarud P, et al
Open heart 2018;5(2):e000842-

Surgery for pulmonary metastases from colorectal cancer: survival and prognostic factors
Al-ameri M, Persson M, Bergman P, Franco-cereceda A, Sartipy U
JOURNAL OF THORACIC DISEASE 2018;10(6):3372-3380

Survival after Aortic Valve Replacement with Bovine or Porcine Valve Prostheses: A Systematic Review and Meta-Analysis
Glaser N, Jackson V, Franco-cereceda A, Sartipy U
The Thoracic and cardiovascular surgeon 2018;():-

Validity of the Swedish Cardiac Surgery Registry
Vikholm P, Ivert T, Nilsson J, Holmgren A, Freter W, Ternström L, et al
Interactive cardiovascular and thoracic surgery 2018;27(1):67-74

Vancomycin prophylaxis and acute kidney injury after cardiac surgery
Sartipy U
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery 2018;53(6):1297-1298

Weekday and Survival After Pulmonary Resections for Lung Cancer: A Swedish Nationwide Cohort Study
Jackson V, Al-ameri M, Sartipy U
Chest 2018;153(5):1284-1286

Video-assisted thoracoscopic versus open thoracotomy lobectomy: a Swedish nationwide cohort study
Al-amen M, Bergman P, Franco-cereceda A, Sartipy U
JOURNAL OF THORACIC DISEASE 2018;10(6):3499-3506

Acute kidney injury-an overview of diagnostic methods and clinical management
Hertzberg D, Rydén L, Pickering Jw, Sartipy U, Holzmann Mj
Clinical kidney journal 2017;10(3):323-331

Association of Donor Age and Sex With Survival of Patients Receiving Transfusions
Edgren G, Ullum H, Rostgaard K, Erikstrup C, Sartipy U, Holzmann Mj, et al
JAMA internal medicine 2017;177(6):854-860

Atrial Fibrillation in Heart Failure With Preserved, Mid-Range, and Reduced Ejection Fraction
Sartipy U, Dahlström U, Fu M, Lund Lh
JACC. Heart failure 2017;5(8):565-574

Estimated glucose disposal rate and long-term survival in type 2 diabetes after coronary artery bypass grafting
Nyström T, Holzmann Mj, Eliasson B, Svensson Am, Kuhl J, Sartipy U
Heart and vessels 2017;32(3):269-278

Hypo-Attenuated Leaflet Thickening and Reduced Leaflet Motion in Sutureless Bioprosthetic Aortic Valves
Dalén M, Sartipy U, Cederlund K, Franco-cereceda A, Svensson A, Themudo R, et al
Journal of the American Heart Association 2017;6(8):-

Long-Term Risk of Ischemic Stroke After the Cox-Maze III Procedure for Atrial Fibrillation
Swedish Arrhythmia Surgery Group, Albåge A, Sartipy U, Kennebäck G, Johansson B, Scherstén H, et al
The Annals of thoracic surgery 2017;104(2):523-529

Long-term survival after surgery for pulmonary metastases from colorectal cancer: an observational cohort study
Al-ameri M, Persson M, Bergman P, Franco-cereceda A, Sartipy U
Journal of thoracic disease 2017;9(11):4358-4365

Loss to Follow-Up?
Sartipy U
The Annals of thoracic surgery 2017;103(3):1037-

PCI Versus CABG in Patients With Type 1 Diabetes and Multivessel Disease
Nyström T, Sartipy U, Franzén S, Eliasson B, Gudbjörnsdottir S, Miftaraj M, et al
Journal of the American College of Cardiology 2017;70(12):1441-1451

Preoperative Renal Resistive Index Predicts Risk of Acute Kidney Injury in Patients Undergoing Cardiac Surgery
Hertzberg D, Ceder Sl, Sartipy U, Lund K, Holzmann Mj
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 2017;31(3):847-852

Prosthetic Valve Endocarditis After Surgical Aortic Valve Replacement
Glaser N, Jackson V, Holzmann Mj, Franco-cereceda A, Sartipy U
Circulation 2017;136(3):329-331

Recurrence rate after thoracoscopic surgery for primary spontaneous pneumothorax
Dagnegård Hh, Rosén A, Sartipy U, Bergman P
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ 2017;51(4):228-232

Seattle Heart Failure and Proportional Risk Models Predict Benefit From Implantable Cardioverter-Defibrillators
Bilchick Kc, Wang Y, Cheng A, Curtis Jp, Dharmarajan K, Stukenborg Gj, et al
Journal of the American College of Cardiology 2017;69(21):2606-2618

Self-Reported Physical Quality of Life Before Thoracic Operations Is Associated With Long-Term Survival
Al-ameri M, Bergman P, Franco-cereceda A, Sartipy U
The Annals of thoracic surgery 2017;103(2):484-490

Weekday and Survival After Cardiac Surgery-A Swedish Nationwide Cohort Study in 106 473 Patients
Dalén M, Edgren G, Ivert T, Holzmann Mj, Sartipy U
Journal of the American Heart Association 2017;6(5):-

Venous Cannula Positioning in Arterial Deoxygenation During Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation-A Simulation Study and Case Report
Lindfors M, Frenckner B, Sartipy U, Bjällmark A, Broomé M
Artificial organs 2017;41(1):75-81

[Acute kidney injury is a common and serious condition. The clinical significance is great and probably underestimated]
Rydén L, Hertzberg D, Sartipy U, Holzmann M
Lakartidningen 2016;113():-

An Adjusted Calculation Model Allows for Reduced Protamine Doses without Increasing Blood Loss in Cardiac Surgery
Kjellberg G, Sartipy U, Van Der Linden J, Nissborg E, Lindvall G
The Thoracic and cardiovascular surgeon 2016;64(6):487-93

Aortic valve replacement in middle-aged patients: Is the increased use of bioprostheses justified?
Glaser N, Sartipy U
Expert review of cardiovascular therapy 2016;14(4):405-6

Aortic valve replacement through full sternotomy with a stented bioprosthesis versus minimally invasive sternotomy with a sutureless bioprosthesis
Dalén M, Biancari F, Rubino As, Santarpino G, Glaser N, De Praetere H, et al
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery 2016;49(1):220-7

Aortic valve replacement with mechanical vs. biological prostheses in patients aged 50-69 years
Glaser N, Jackson V, Holzmann Mj, Franco-cereceda A, Sartipy U
European heart journal 2016;37(34):2658-67

Association between preoperative depression and long-term survival following coronary artery bypass surgery - A systematic review and meta-analysis
Stenman M, Holzmann Mj, Sartipy U
International journal of cardiology 2016;222():462-466

Early postpartum mitral valve thrombosis requiring extra corporeal membrane oxygenation before successful valve replacement
Halldorsdottir H, Nordström J, Brattström O, Sennström Mm, Sartipy U, Mattsson E
International journal of obstetric anesthesia 2016;26():75-8

Heart failure in Tanzania and Sweden: Comparative characterization and prognosis in the Tanzania Heart Failure (TaHeF) study and the Swedish Heart Failure Registry (SwedeHF)
Makubi A, Hage C, Sartipy U, Lwakatare J, Janabi M, Kisenge P, et al
International journal of cardiology 2016;220():750-8

Immediate outcome after sutureless versus transcatheter aortic valve replacement
Biancari F, Barbanti M, Santarpino G, Deste W, Tamburino C, Gulino S, et al
Heart and vessels 2016;31(3):427-33

[Important to investigate the cause of acute kidney injury. Treatment should aim to limit the damage and prevent progression]
Hertzberg D, Rydén L, Sartipy U, Holzmann M
Lakartidningen 2016;113():-

Late Survival After Aortic Valve Replacement in Patients With Moderately Reduced Kidney Function
Glaser N, Jackson V, Holzmann Mj, Franco-cereceda A, Sartipy U
Journal of the American Heart Association 2016;5(12):-

Letter in response to "Assessing the association of diabetes mellitus with acute kidney injury after coronary artery bypass grafting" by Fu-Shan Xue et al
Hertzberg D, Sartipy U, Holzmann Mj
American heart journal 2016;171(1):e3-

Relationship between preoperative hemoglobin A1c levels and long-term mortality after coronary artery bypass grafting in patients with type 2 diabetes mellitus
Kuhl J, Sartipy U, Eliasson B, Nyström T, Holzmann Mj
International journal of cardiology 2016;202():291-6

Reply to Letter From Sebastian J. Baxter and Siax I. Jaggar Entitled, "Teicoplanin, Acute Kidney Injury and Surgical-Site Infection in Cardiac Surgery"
Olsson Dp, Holzmann Mj, Sartipy U
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 2016;30(1):e4-5

Sex-Discordant Blood Transfusions and Survival After Cardiac Surgery: A Nationwide Cohort Study
Holzmann Mj, Sartipy U, Olsson Ml, Dickman P, Edgren G
Circulation 2016;134(21):1692-1694

Survival After Coronary Artery Bypass Grafting in Patients With Preoperative Heart Failure and Preserved vs Reduced Ejection Fraction
Dalén M, Lund Lh, Ivert T, Holzmann Mj, Sartipy U
JAMA cardiology 2016;1(5):530-8

Acute Kidney Injury After Surgical AVR and Long-Term Risk of Death and End-Stage Renal Disease
Ryden Lc, Sartipy U, Holzmann Mj
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 2015;66(20):2263-2264

Antibiotic prophylaxis by teicoplanin and risk of acute kidney injury in cardiac surgery
Olsson Dp, Holzmann Mj, Sartipy U
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 2015;29(3):626-31

Coronary artery bypass grafting in patients 50 years or younger: a Swedish nationwide cohort study
Dalén M, Ivert T, Holzmann Mj, Sartipy U
Circulation 2015;131(20):1748-54

Do socioeconomic factors modify the association between preoperative antidepressant use and survival following coronary artery bypass surgery?
Stenman M, Holzmann Mj, Sartipy U
International journal of cardiology 2015;198():206-12

Glycemic Control in Type 1 Diabetes and Long-Term Risk of Cardiovascular Events or Death After Coronary Artery Bypass Grafting
Nyström T, Holzmann Mj, Eliasson B, Kuhl J, Sartipy U
Journal of the American College of Cardiology 2015;66(5):535-43

Household Disposable Income and Long-Term Survival After Cardiac Surgery: A Swedish Nationwide Cohort Study in 100,534 Patients
Dalén M, Ivert T, Holzmann Mj, Sartipy U
Journal of the American College of Cardiology 2015;66(17):1888-97

Letter in response to manuscript IJC-D-15-04003 entitled "Comment on antidepressant use in cardiovascular diseases" by Dr. Onur Durmaz
Stenman M, Holzmann Mj, Sartipy U
International journal of cardiology 2015;201():699-700

Long-term prognosis in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus after coronary artery bypass grafting
Holzmann Mj, Rathsman B, Eliasson B, Kuhl J, Svensson Am, Nyström T, et al
Journal of the American College of Cardiology 2015;65(16):1644-1652

Long-Term Risk of Stroke in Patients With Type 1 and Type 2 Diabetes Following Coronary Artery Bypass Grafting
Nyström T, Holzmann Mj, Sartipy U
Journal of the American Heart Association 2015;4(11):-

Ministernotomy versus full sternotomy aortic valve replacement with a sutureless bioprosthesis: a multicenter study
Dalén M, Biancari F, Rubino As, Santarpino G, De Praetere H, Kasama K, et al
The Annals of thoracic surgery 2015;99(2):524-30

Prognostic Significance of Resting Heart Rate and Use of β-Blockers in Atrial Fibrillation and Sinus Rhythm in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: Findings From the Swedish Heart Failure Registry
Li Sj, Sartipy U, Lund Lh, Dahlström U, Adiels M, Petzold M, et al
Circulation. Heart failure 2015;8(5):871-9

Red Blood Cell Concentrate Storage and Survival After Cardiac Surgery
Sartipy U, Holzmann Mj, Hjalgrim H, Edgren G
JAMA 2015;314(15):1641-3

REPLY: Association of Glycemic Control in Type 1 Diabetes With Long-Term Risk After CABG
Nystrom T, Holzmann Mj, Sartipy U
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 2015;66(24):2810-2811

Type 1 and type 2 diabetes mellitus and risk of acute kidney injury after coronary artery bypass grafting
Hertzberg D, Sartipy U, Holzmann Mj
American heart journal 2015;170(5):895-902

Acute Kidney Injury After Coronary Artery Bypass Grafting and Long-Term Risk of End-Stage Renal Disease
Ryden L, Sartipy U, Evans M, Holzmann Mj
CIRCULATION 2014;130(23):2005-11

Acute kidney injury after coronary artery bypass grafting and long-term risk of myocardial infarction and death
Rydén L, Ahnve S, Bell M, Hammar N, Ivert T, Sartipy U, et al
International journal of cardiology 2014;172(1):190-5

Acute Kidney Injury after Valvular Heart Surgery and Early Changes in Cardiac Function and Structure
Olsson Dp, Anstrand Ce, Sartipy U, Holzmann Mj
CARDIORENAL MEDICINE 2014;4(3-4):201-9

Assessment of a University of California, Los Angeles 4-variable risk score for advanced heart failure
Sartipy U, Goda A, Mancini Dm, Lund Lh
Journal of the American Heart Association 2014;3(3):e000998-

Better survival after lung cancer surgery in high-volume hospitals
Sartipy U
THORAX 2014;69(10)

Bilateral versus single internal mammary coronary artery bypass grafting in Sweden from 1997-2008
Dalén M, Ivert T, Holzmann Mj, Sartipy U
PloS one 2014;9(1):e86929-

Early and intermediate outcome after aortic valve replacement with a sutureless bioprosthesis: Results of a multicenter study
Rubino As, Santarpino G, De Praetere H, Kasama K, Dalén M, Sartipy U, et al
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 2014;148(3):865-71

Freestyle xenograft for aortic valve endocarditis
Edlin P, Sartipy U
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 2014;147(1):542-3

Guideline-directed medical therapy for secondary prevention after coronary artery bypass grafting in patients with depression
Stenman M, Holzmann Mj, Sartipy U
International journal of cardiology. Heart & vessels 2014;3():37-42

HeartWare left ventricular assist device thrombosis in aspirin non-responder
Dalén M, Sartipy U, Corbascio M, Lund Lh, Grinnemo Kh
Asian cardiovascular & thoracic annals 2014;22(2):203-4

Late haemodynamic performance and survival after aortic valve replacement with the Mosaic bioprosthesis
Glaser N, Franco-cereceda A, Sartipy U
Interactive cardiovascular and thoracic surgery 2014;19(5):756-62

Late survival after aortic valve replacement with the perimount versus the mosaic bioprosthesis
Glaser N, Franco-cereceda A, Sartipy U
The Annals of thoracic surgery 2014;97(4):1314-20

Long-term cardiovascular outcomes in patients with chronic kidney disease undergoing coronary artery bypass graft surgery for acute coronary syndromes
Holzmann M, Jernberg T, Szummer K, Sartipy U
Journal of the American Heart Association 2014;3(2):e000707-

Minimal Changes in Postoperative Creatinine Values and Early and Late Mortality and Cardiovascular Events After Coronary Artery Bypass Grafting
Liotta M, Olsson D, Sartipy U, Holzmann Mj
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2014;113(1):70-5

Nodal upstaging after thoracoscopic versus open lobectomy
Sartipy U
THORAX 2014;69(4):353-353

Predicting survival in heart failure: validation of the MAGGIC heart failure risk score in 51,043 patients from the Swedish heart failure registry
Sartipy U, Dahlström U, Edner M, Lund Lh
European journal of heart failure 2014;16(2):173-9

Relation of major depression to survival after coronary artery bypass grafting
Stenman M, Holzmann Mj, Sartipy U
The American journal of cardiology 2014;114(5):698-703

Survival in patients with acute kidney injury requiring dialysis after coronary artery bypass grafting
Ivert T, Holzmann Mj, Sartipy U
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery 2014;45(2):312-7

Utility of the Seattle Heart Failure Model in patients with cardiac resynchronization therapy and implantable cardioverter defibrillator referred for heart transplantation
Sartipy U, Goda A, Yuzefpolskaya M, Mancini Dm, Lund Lh
American heart journal 2014;168(3):325-31

Acute kidney injury and long-term risk of stroke after coronary artery bypass surgery
Holzmann Mj, Rydén L, Sartipy U
International journal of cardiology 2013;168(6):5405-10

Acute kidney injury following coronary artery bypass surgery and long-term risk of heart failure
Olsson D, Sartipy U, Braunschweig F, Holzmann Mj
Circulation. Heart failure 2013;6(1):83-90

Antidepressant use before coronary artery bypass surgery is associated with long-term mortality
Stenman M, Holzmann Mj, Sartipy U
International journal of cardiology 2013;167(6):2958-62

Blood in, blood out: left ventricular pseudoaneurysm following mitral valve endocarditis
Sartipy U, Ivert T, Ugander M
Interactive cardiovascular and thoracic surgery 2013;16(4):547-8

Cardiovascular medication in relation to renal function after coronary artery bypass surgery
Sartipy U, Rampell E, Carlsson Ac, Wändell P, Holzmann Mj
International journal of cardiology 2013;168(4):4033-8

Guided or nonguided endocardectomy during surgical ventricular reconstruction?
Sartipy U
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 2013;145(3):891-2

Long-term survival after off-pump coronary artery bypass surgery: a Swedish nationwide cohort study
Dalén M, Ivert T, Holzmann Mj, Sartipy U
The Annals of thoracic surgery 2013;96(6):2054-60

Long-term survival after operations for native and prosthetic valve endocarditis
Edlin P, Westling K, Sartipy U
The Annals of thoracic surgery 2013;95(5):1551-6

Peripheral extracorporeal membrane oxygenation as short-term right ventricular support after HeartWare left ventricular assist device implantation
Dalén M, Sartipy U, Lund Lh, Fux T, Corbascio M, Svenarud P, et al
ASAIO journal (American Society for Artificial Internal Organs : 1992) 2013;59(5):523-5

Relation between preoperative renal dysfunction and cardiovascular events (stroke, myocardial infarction, or heart failure or death) within three months of isolated coronary artery bypass grafting
Holzmann Mj, Sartipy U
The American journal of cardiology 2013;112(9):1342-6

Renal dysfunction and long-term risk of heart failure after coronary artery bypass grafting
Holzmann Mj, Gardell C, Jeppsson A, Sartipy U
American heart journal 2013;166(1):142-9

Renal dysfunction and long-term risk of ischemic and hemorrhagic stroke following coronary artery bypass grafting
Holzmann Mj, Ahlbäck E, Jeppsson A, Sartipy U
International journal of cardiology 2013;168(2):1137-42

Response to letter by Balta et al regarding "Renal dysfunction and long-term risk of heart failure after coronary artery bypass grafting"
Holzmann Mj, Sartipy U
American heart journal 2013;166(3):e7-

Surgery for early stage small cell lung cancer
Sartipy U
THORAX 2013;68(10):954-954

Associations Between Changes in Quality of Life and Survival After Lung Cancer Surgery
Moller A, Sartipy U
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY 2012;7(1):183-7

Long-term health-related quality of life following surgery for lung cancer
Moller A, Sartipy U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 2012;41(2):362-7

Predictors of Postoperative Quality of Life after Surgery for Lung Cancer
Moller A, Sartipy U
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY 2012;7(2):406-11

Quality of life six months after lung cancer surgery is associated with long-term survival
Moller A, Sartipy U
ACTA ONCOLOGICA 2012;51(8):1029-35

16S rDNA sequencing of valve tissue improves microbiological diagnosis in surgically treated patients with infective endocarditis
Vondracek M, Sartipy U, Aufwerber E, Julander I, Lindblom D, Westling K
JOURNAL OF INFECTION 2011;62(6):472-8

Surgical management of ventricular arrhythmias
Sartipy U, Lindblom D
NATURE REVIEWS CARDIOLOGY 2011;8(11):666-

Changes in Quality of Life After Lung Surgery in Old and Young Patients: Are They Similar?
Moller A, Sartipy U
WORLD JOURNAL OF SURGERY 2010;34(4):684-91

Death in low-risk cardiac surgery: Stockholm experience
Janiec M, Sartipy U
INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY 2010;11(5):547-9

Influence of gender on quality of life after lung surgery
Sartipy U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 2010;37(4):802-6

Quality of life ten years after surgery for Acute Coronary Syndrome or stable angina
Bjessmo S, Sartipy U
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 2010;44(1):59-64

Survival and Quality of Life in Cardiac Surgery Patients With Prolonged Intensive Care
Lagercrantz E, Lindblom D, Sartipy U
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2010;89(2):490-5

Aprotinin reduces the antiplatelet effect of clopidogrel
Lindvall G, Sartipy U, Bjessmo S, Svenarud P, Lindvall B, Van Der Linden J
Interactive cardiovascular and thoracic surgery 2009;9(2):178-81

[New study on surgery in coronary disease and heart failure. Of what value is left ventricular reconstruction in addition to coronary surgery?]
Sartipy U, Lindblom D
Lakartidningen 2009;106(40):2522-2524

Prospective poputation-based study comparing quality of life after pneumonectomy and lobectomy
Sartipy U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 2009;36(6):1069-74

Aprotinin is not associated with postoperative renal impairment after primary coronary surgery
Lindvall G, Sartipy U, Ivert T, Van Der Linden J
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2008;86(1):13-9

Hemodynamics at rest do not match clinical improvement after surgical ventricular restoration
Sartipy U, Albage A, Insulander P, Lindblom D
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 2008;42(6):405-10

Surgery for ventricular tachycardia and left ventricular aneurysm provides arrhythmia control
Sartipy U, Lofving A, Albage A, Lindblom D
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 2008;42(3):226-32

Versatility of the endoventricular patch technique in repair of postinfarction left ventricular rupture
Sartipy U, Albåge A
Singapore medical journal 2008;49(5):e134-6

Versatility of the endoventricular patch technique in repair of postinfarction left ventricular rupture
Sartipy U, Albage A
SINGAPORE MEDICAL JOURNAL 2008;49(5):E134-E136

Changes in B-type natriuretic peptides after surgical ventricular restoration
Sartipy U, Albage A, Larsson Pt, Insulander P, Lindblom D
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 2007;31(5):922-8

Edge-to-edge mitral repair without annuloplasty in combination with surgical ventricular restoration
Sartipy U, Albage A, Mattsson E, Lindblom D
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2007;83(4):1303-9

Improved health-related quality of life and functional status after surgical ventricular restoration
Sartipy U, Albage A, Lindblom D
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2007;83(4):1381-7

Surgery for ventricular tachycardia in patients undergoing surgical ventricular restoration
Lindblom D, Albåge A, Sartipy U
Multimedia manual of cardiothoracic surgery : MMCTS 2007;2007(1217):mmcts.2007.002816-

Surgery for ventricular tachycardia in patients undergoing surgical ventricular restoration: The Karolinska approach
Sartipy U, Albage A, Insulander P, Lindblom D
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY 2007;19(3):171-8

Use of conventional ECG electrodes for depth of anaesthesia monitoring using the cerebral state index: a clinical study in day surgery
Anderson Re, Sartipy U, Jakobsson Jg
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 2007;98(5):645-8

Aorto-carotid bypass for cerebral malperfusion after aortic dissection surgery: A case report
Sartipy U, Malmstedt J, Holm P, Owall A, Dellgren G
HEART SURGERY FORUM 2006;9(6):E818-9

Cardiac rupture during vacuum-assisted closure therapy
Sartipy U, Lockowandt U, Gabel J, Jideus L, Dellgren G
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2006;82(3):1110-1

Implantable cardioverter-defibrillator after left ventricular reconstruction?
Sartipy U, Albage A, Lindblom D
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 2006;131(5):1210-1

Left ventricular reconstruction as an alternative to heart transplantation: A case report
Sartipy U, Kjellman U, Samuelsson S, Hagerman I, Wikstrom G, Larsson T, et al
HEART SURGERY FORUM 2006;9(3):E638-40

Letter by van der Linden et al regarding article, "Effect of clopidogrel premedication in off-pump cardiac surgery: Are we forfeiting the benefits of reduced hemorrhagic sequelae?"
Van Der Linden J, Lindvall G, Sartipy U
CIRCULATION 2006;114(20):e588-author

Risk factors for mortality and hospital re-admission after surgical ventricular restoration
Sartipy U, Albage A, Lindblom D
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 2006;30(5):762-9

Surgery for ventricular tachycardia in patients undergoing left ventricular reconstruction by the Dor procedure
Sartipy U, Albage A, Straat E, Insulander P, Lindblom D
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2006;81(1):65-71

Aprotinin decreases postoperative bleeding and number of transfusions in patients on clopidogrel undergoing coronary artery bypass graft surgery - A double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial
Van Der Linden J, Lindvall G, Sartipy U
CIRCULATION 2005;112(9):I276-80

Aprotinin reduces bleeding and blood product use in patients treated with clopidogrel before coronary artery bypass grafting
Lindvall G, Sartipy U, Van Der Linden J
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2005;80(3):922-7

[Left ventricular reconstruction in ischemic heart disease. Good surgical alternative in advanced heart failure]
Sartipy U, Albåge A, Lindblom D
Lakartidningen 2005;102(43):3134-7

The Dor procedure for left ventricular reconstruction. Ten-year clinical experience
Sartipy U, Albage A, Lindblom D
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 2005;27(6):1005-10

Aprotinin decreases postoperative bleeding and number of transfusions in patients on clopidogrel undergoing CABG: A randomized clinical trial
Lindvall G, Sartipy U, Van Der Linden J
CIRCULATION 2004;110(17):420-420

Successful off pump coronary artery bypass grafting in a patient with an undiagnosed pheochromocytoma
Sartipy U, Lindvall G, Van Der Linden J, Dellgren G
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2003;47(8):1044-6

Visa alla publikationer