This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet, inriktning: Samhällsekonomiskt utredningsarbete 1991

Fil kand i Sociologi Stockholms Universitet 2002

Med dr i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 2010, avhandling: “Long-Term Sickness Absence. Aspects of Society, Work, and Family”

Akademiska priser och utmärkelser

Lennmalms pris för bästa försäkringsmedicinska avhandling av Svenska läkarsällskapet 2011

Dokument

Laddar publikationer

Map

View map

Berzelius väg 3, 6th floor
Solna