This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet, inriktning: Samhällsekonomiskt utredningsarbete 1991

Fil kand i Sociologi Stockholms Universitet 2002

Med dr i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 2010, avhandling: “Long-Term Sickness Absence. Aspects of Society, Work, and Family”

Akademiska priser och utmärkelser

Lennmalms pris för bästa försäkringsmedicinska avhandling av Svenska läkarsällskapet 2011

Dokument

Laddar publikationer

Karta