This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet, inriktning: Samhällsekonomiskt utredningsarbete 1991

Fil kand i Sociologi Stockholms Universitet 2002

Med dr i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 2010, avhandling: “Long-Term Sickness Absence. Aspects of Society, Work, and Family”

Akademiska priser och utmärkelser

Lennmalms pris för bästa försäkringsmedicinska avhandling av Svenska läkarsällskapet 2011

Dokument

Publikationer

Mental disorder sick leave in Sweden: A population study
Lidwall U, Bill S, Palmer E, Olsson Bohlin C
Work (Reading, Mass.) 2018;59(2):259-272

Effort-reward imbalance, overcommitment and their associations with all-cause and mental disorder long-term sick leave - A case-control study of the Swedish working population
Lidwall U
International journal of occupational medicine and environmental health 2016;29(6):973-989

Sick leave diagnoses and return to work: a Swedish register study
Lidwall U
Disability and rehabilitation 2015;37(5):396-410

Sick leave patterns in common musculoskeletal disorders--a study of doctor prescribed sick leave
Hubertsson J, Englund M, Hallgårde U, Lidwall U, Löfvendahl S, Petersson If
BMC musculoskeletal disorders 2014;15():176-

Does unbalanced gender composition in the workplace influence the association between psychosocial working conditions and sickness absence?
Jonsson R, Lidwall U, Holmgren K
Work (Reading, Mass.) 2013;46(1):59-66

Termination of sickness benefits or transition to disability pension after changes in sickness insurance: a Swedish register study
Lidwall U
Disability and rehabilitation 2013;35(2):118-24

Does unbalanced gender composition at the work place influence the association between psychosocial working conditions and sickness absence?
Jonsson R, Lidwall U, Holmgren K
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2012;:73-73

Trends in long-term sickness absence in Sweden 1992-2008: the role of economic conditions, legislation, demography, work environment and alcohol consumption
Lidwall U, Marklund S
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE 2011;20(2):167-179

Long-term sick leave in Sweden 1992-2008 and the role of economic conditions, legislation, demography, work environment and alcohol consumption
Lidwall U, Marklund S
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2010;:284-285

Work-family interference and long-term sickness absence: a longitudinal cohort study
Lidwall U, Marklund S, Voss M
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2010;20(6):676-81

LONG-TERM SICKNESS ABSENCE: CHANGES IN RISK FACTORS AND THE POPULATION AT RISK
Lidwall U, Bergendorff S, Voss M, Marklund S
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2009;22(2):157-68

Long-term sickness absence in Sweden: changes in risk factors and the population at risk
Lidwall U, Bergendorff S, Marklund S
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2007;:238-238

Long-term sickness absence, composite risk factors, and return to work
Lidwall Pu
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2006;:193-193

What is healthy work for women and men? - A case-control study of gender- and sector-specific effects of psycho-social working conditions on long-term sickness absence
Lidwall U, Marklund S
Work (Reading, Mass.) 2006;27(2):153-63

Visa alla publikationer

Karta