This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är en metodorienterad docent i epidemiolog, fokuserad på hur vi kan använda epidemiologiska studier för att bidra med information av nytta för patienter och vårdgivare, för att bättre förstå den aktuella sjukdomen, och fatta mer välinformerade beslut om behandlingar. 

Som samordnare vid KEP arbetar jag med flera projekt som rör kroniska inflammatoriska sjukdomars epidemiologi. Projekten kan grovt delas in i farmakoepidemiologiska projekt som rör långstidsuppföljning och läkemedelssäkerhet för patienter inom reumatiska sjukdomar eller multipel skleros, och mer etiologiska studier med ett fokus på familjehistoria som prediktor och prognostisk markör för reumatoid artrit och komorbida tillstånd. Min forskning finansieras av anslag från amerikanska Patient Centered Outcomes Institute (PCORI), Vetenskapsrådets Etableringsbidrag och MS-forskningsfonden. Mitt arbete är också finansierat genom avtal med flera läkemedelsföretag genom Anti-Rheumatisk Terapi I Sverige (ARTIS)-projektet. 

Länkar

Laddar publikationer