This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag föddes 1977 och växte upp i Tornedalen. Efter en period inom försvarsmakten med yrkesofficersexamen 2001 påbörjade jag studierna till läkare och tog examen 2007 vid Karolinska Institutet. Därefter följde AT och ST vid Karolinska Universitetssjukhuset, jag blev specialist i internmedicin 2014 och akutsjukvård 2015. Parallellt genomförde jag doktorandutbildning med disputation 2010 vid Karolinska Institutet. Avhandlingen berörde hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med matstrupscancer. Efter disputation har ämnesområdet för forskningen framförallt berört akutsjukvård.

2016 blev jag docent i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och även FoU-chef vid Funktion Akut, Karolinska Universitetssjukhuset.

Sedan 2016 sitter jag med i såväl svenska akutläkarföreningens som europeiska akutläkarföreningens forskningsnätverk, SWESEM respektive EuSEMs Research committee. 2017 blev jag utvald som Systematic Reviewer Mentee åt ILCOR.

Utbildning

SVK Akutsjukvård !

Våren 2019 inför äntligen KIs läkarprogram ett utbud som motsvarar efterfrågan vad gäller kurser i Akutsjukvård på Läkarprogrammet. Redan nu pågår intensiva förberedelser för att genomföra detta på ett högkvalitativt sätt. Jag kommer stolt vara kursansvarig för SVKn Akutsjukvård -säker och effektiv praktiskt handläggning av akuta patienter. Kursen ges från tre institutioner (Medicin Solna, Medicin Huddinge och CLINTEC) samt tre sjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset Solna & Huddinge, St Göran och Norrtälje). Vill du vara med och påverka innehållet, hör av dig! 

SLLs avnämarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet vid KI sedan 2016.

 

 

Forskningsbeskrivning

 

Min forskning berör klinisk epidemiologi inom akutsjukvård och specifikt vid tillståndet hjärtstopp liksom hälsorelaterad livskvaliet.

Akutsjukvård är en ung och växande specialitet i Sverige där det är viktigt att forskningen hänger med och påverkar utvecklingen. Ett av de största problemen internationellt är överbelastade akutmottagningar, här är det av stor vikt att studera hur man kan balansera resurser mot behov för att öka patientsäkerheten, detta är något min doktorand Björn af Ugglas arbetar med.

Jag bihandledar även doktoranderna Katja Wyss, Philip Smith, Jakob Lederman i deras arbeten med kliniskt epidemiologiska studier relaterade till akutsjukvård.

Hjärtstopp är ett urakut tilstånd med dålig prognos där vi om vi gör rätt saker i rätt tid kan rädda flera hundra människoliv bara i Sverige. Vid forskargruppen- centrum för hjärtstoppsforskning - arbetar vi systematiskt med forskning längs hela kedjan som räddar liv. Min doktorand Eva Piscator studerar särskilt de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhus medan min doktorand Susanne Rysz studerar läkemedelseffekter i både register- och experimentella studier. Den 22 juni 2017 disputerade min doktorand Furqan Irfan som byggt upp ett hjärtstoppsregsiter i Qatar.

Jag bihandleder doktoranden Benjamin Flam som studerar hjärtstopp inom intensivvården. 

Slutligen har jag fortsatta samarbeten kring hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) genom ett bihandledarskap för Lovisa Backemar som disputerade  kring komorbiditet och HRQoL på matstrupscancerpatienter 2016 och ett bihandledarskap för Christel Hedman som 2017 disputerade på HRQoL hos patienter med sköldkörtelcancer.

Pedagogiska meriter

Högskolepedagogiska kurser motsvarande kraven för docentur vid KI. 

Genomgått kursen "Framtidens utbildningsledare vid KI" 2016-2017. 

Länkar

Laddar publikationer