This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är anknuten till Karolinska Institutet via ARC (Aging Research Center), där jag började arbeta som forskningsassistent 2009. Numera är jag doktorand vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet men arbetar fortfarande i, samt har min finansiering genom, den socialgerontologiska sektorn vid ARC. Min grundutbildning är i Sociologi och Statistik.

Utbildning

• Filosofie kandidat, Sociologi, Stockholms universitet.
• Filosofie magister, Sociologi, Stockholms universitet.
 

Forskningsbeskrivning

Huvudsakligen handlar min forskning om undersökningsdesign i intervjuundersökningar av äldre. Primärt syftar mitt arbete till att studera vikten av undersökningsdesign och svarsfrekvens vid representativa populationsstudier av de allra äldsta.

Ett annat forskningsområde är alkoholkonsumtion bland äldre, ett ämne som har fått ökad uppmärksamhet under senare år. Mitt arbete rör såväl trender i konsumtionsmönster som de metodologiska problem som finns när alkoholkonsumtion bland äldre ska skattas genom intervjuundersökningar.

Länkar

Laddar publikationer

Karta