This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är anknuten till Karolinska Institutet via ARC (Aging Research Center), där jag började arbeta som forskningsassistent 2009. Jag disputerade 2015 i Sociologi vid Stockholms universitet. För närvarande arbetar jag som postdoktor vid Linköpings universitet, men är fortfarande involverad i forskningsprojekt vid ARC.

Utbildning

• Filosofie doktor, Sociologi, Stockholms universitet.

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar i huvudsak om ojämlikhet under den senare delen av livet mellan olika grupper i samhället. Jag är intresserad av hur människors olika levnadsvillkor ser ut, hur dessa förändras över tid och vilken effekt dessa olikheter har för människors livskvalitet, hälsa och livslängd.

Jag är dessutom intresserad av metodfrågor i frågeundersökningar bland äldre personer, det vill säga, hur vi samlar in olika typer av datamaterial om äldre människors levnadsförhållanden. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det centralt att alla människor blir representerade i de datamaterial som ligger till grund för forskning och politiska beslut. Jag arbetar i huvudsak med stora befolkningsstudier och register där vi undersöker mönster och samband mellan olika faktorer.

Länkar

Publikationer

Underestimated Health Inequalities Among Older People-A Consequence of Excluding the Most Disabled and Disadvantaged
Kelfve S
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences 2017;():-

Alcohol consumption in very old age and its association with survival: A matter of health and physical function
Agahi N, Kelfve S, Lennartsson C, Kåreholt I
Drug and alcohol dependence 2016;159():240-5

Bias in estimates of alcohol use among older people: selection effects due to design, health, and cohort replacement
Kelfve S, Ahacic K
BMC public health 2015;15():769-

Do postal health surveys capture morbidity and mortality in respondents aged 65 years and older? A register-based validation study
Kelfve S, Lennartsson C, Agahi N, Modig K
Scandinavian journal of public health 2015;43(4):348-55

Data resource profile: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD)
Lennartsson C, Agahi N, Hols-salén L, Kelfve S, Kåreholt I, Lundberg O, et al
International journal of epidemiology 2014;43(3):731-8

Increased alcohol use over the past 20 years among the oldest old in Sweden
Kelfve S, Agahi N, Mattsson Ad, Lennartsson C
NORDIC STUDIES ON ALCOHOL AND DRUGS 2014;31(3):245-260

Sampling and non-response bias on health-outcomes in surveys of the oldest old
Kelfve S, Thorslund M, Lennartsson C
EUROPEAN JOURNAL OF AGEING 2013;10(3):237-245

Map

View map

Tomtebodavägen 18A
Stockholm