This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är disputerad i Folkhälsovetenskap, med en avhandling om ojämlikhet i hälsa, specifikt ensamstående mödrars hälsa i olika välfärdskontexter. Läs mer om min forskning och pedagogiska meriter på min engelska profilsida.

Laddar publikationer

Map

View map

Tomtebodavägen 18A
Solna