This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är biostatistiker med forskningsintressen inom epidemiologi, främst cancerepidemiologi.

Utbildning

  • 1990, BMath, University of Newcastle, Australien.
  • 1992, BMath (honours class 1), University of Newcastle, Australien.
  • 1997, Doktorsexamen, Department of Statistics, University of Newcastle, Australien.
  • 1998, Postdoc (cancerepidemiologi), Karolinska Institutet.
  • 2002, Docent (biostatistik), Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Mitt största forskningsintresse är statistiska metoder för populationsbaserad canceröverlevnadsanalys, främst skattning och modellering av relativ överlevnad. Mer information om mig och min forskning finns på den engelskspråkiga sidan.

Forskning om populationsbaserad canceröverlevnadsanalys

Randomiserade studier anses vara det ideala tillvägagångssättet för att jämföra effekten av olika cancerbehandlingar, men sådana studier är inte alltid genomförbara. Viktig kunskap om behandlingseffekter kan även erhållas genom att man studerar överlevnaden hos cancerpatienter där den behandling som använts inte tilldelats slumpmässigt. Med det rikstäckande svenska cancerregistret kan vi studera överlevnaden hos alla patienter med cancer, vilket ger en mer rättvis bild av cancersjukvårdens utveckling i befolkningen (jämfört med resultat från randomiserade kliniska prövningar där de allra sjukaste inte ingår). Befolkningsbaserade skattningar av cancerpatienters överlevnad kan användas som ett mått på hur väl sjukvårdssystemet diagnosticerar och botar cancer. Det är av intresse för såväl patienter, läkare samt vårdplanerare.

Dessa studier kräver dock avancerade statistiska metoder för att kunna identifiera de faktorer som påverkar patientöverlevnaden. Målsättningen med vår forskning är att förbättra de statistiska metoderna för skattning av cancerpatienters överlevnad samt utveckla och utvärdera nya metoder där behov finns. Vi tillämpa även de nya metoderna för att utvärdera en rad olika kliniska frågeställningar, i samarbete med epidemiologer, kliniska forskare, samt verksamma kliniker. Ökad datorkapacitet har gjort det möjligt att använda mer sofistikerade statistiska metoder än tidigare. En viktig uppgift för biostatistiker är dock att kunna kommunicera resultat från komplicerade metoder på ett sätt som är förståeligt för patienter, läkare och beslutsfattare inom sjukvården. Därför kommer vi även lägga stor vikt vid att utveckla effektiva och insiktsfulla sätt att presentera och kommunicera resultat från dessa mer komplicerade analyser.

Tillgång till kliniskt relevant statistik som återspeglar cancerpatienters prognos kan vara vägledande vid kommunikation av risk samt hjälpa till att förbättra patienters förståelse för den egna sjukdomen, något som möjliggör att ett välgrundat beslut gällande den kliniska behandlingen kan tas. Ökad kunskap om dödlighet till följd av behandlingsrelaterade komplikationer kommer att kunna vägas in i kliniska behandlingsbeslut vilket i sin tur kan leda till att sjuklighet och dödlighet minskar bland framtida patienter.

Länkar

Publikationer

Potential gain in life years for Swedish women with breast cancer if stage and survival differences between education groups could be eliminated - Three what-if scenarios
Bower H, Andersson Tm, Syriopoulou E, Rutherford Mj, Lambe M, Ahlgren J, et al
Breast (Edinburgh, Scotland) 2019;45():75-81

Temporal trends in treatment-related incidence of diseases of the circulatory system among Hodgkin lymphoma patients
Weibull Ce, Björkholm M, Glimelius I, Lambert Pc, Andersson Tml, Smedby Ke, et al
International journal of cancer 2019;():-

Trends in survival of young adult patients with acute lymphoblastic leukemia in Sweden and USA
Björkholm M, Edgren G, Dickman Pw
Blood 2019;():-

Adjusting Expected Mortality Rates Using Information From a Control Population: An Example Using Socioeconomic Status
Bower H, Andersson Tm, Crowther Mj, Dickman Pw, Lambe M, Lambert Pc
American journal of epidemiology 2018;187(4):828-836

Contemporarily Treated Patients With Hodgkin Lymphoma Have Childbearing Potential in Line With Matched Comparators
Weibull Ce, Johansson Alv, Eloranta S, Smedby Ke, Björkholm M, Lambert Pc, et al
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2018;36(26):2718-2725

Dramatically improved survival in multiple myeloma patients in the recent decade: results from a Swedish population-based study
Thorsteinsdottir S, Dickman Pw, Landgren O, Blimark C, Hultcrantz M, Turesson I, et al
Haematologica 2018;103(9):e412-e415

Greater attention should be paid to developing therapies for elderly patients with Hodgkin lymphoma-A population-based study from Sweden
Björkholm M, Weibull Ce, Eloranta S, Smedby Ke, Glimelius I, Dickman Pw
European journal of haematology 2018;101(1):106-114

InterPreT cancer survival: A dynamic web interactive prediction cancer survival tool for health-care professionals and cancer epidemiologists
Mozumder Si, Dickman Pw, Rutherford Mj, Lambert Pc
Cancer epidemiology 2018;56():46-52

Maternal suicide - Register based study of all suicides occurring after delivery in Sweden 1974-2009
Lysell H, Dahlin M, Viktorin A, Ljungberg E, D'onofrio Bm, Dickman P, et al
PloS one 2018;13(1):e0190133-

Risk for Arterial and Venous Thrombosis in Patients With Myeloproliferative Neoplasms: A Population-Based Cohort Study
Hultcrantz M, Björkholm M, Dickman Pw, Landgren O, Derolf År, Kristinsson Sy, et al
Annals of internal medicine 2018;168(5):317-325

Second malignancies in patients with myeloproliferative neoplasms: a population-based cohort study of 9379 patients
Landtblom Ar, Bower H, Andersson Tm, Dickman Pw, Samuelsson J, Björkholm M, et al
Leukemia 2018;32(10):2203-2210

Tumor characteristics and prognosis in women with pregnancy-associated breast cancer
Johansson Alv, Andersson Tm, Hsieh Cc, Jirström K, Cnattingius S, Fredriksson I, et al
International journal of cancer 2018;142(7):1343-1354

Are Changes in Alcohol Consumption Among Swedish Youth Really Occurring 'in Concert'? A New Perspective Using Quantile Regression
Zeebari Z, Lundin A, Dickman Pw, Hallgren M
Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire) 2017;52(4):487-495

Comparison of handheld ultrasound and automated breast ultrasound in women recalled after mammography screening
Hellgren R, Dickman P, Leifland K, Saracco A, Hall P, Celebioglu F
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987) 2017;58(5):515-520

Reply to D. Pulte et al
Bower H, Björkholm M, Dickman Pw, Höglund M, Lambert Pc, Andersson Tm
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2017;35(6):696-697

Sex differences in cancer risk and survival: A Swedish cohort study
Radkiewicz C, Johansson Alv, Dickman Pw, Lambe M, Edgren G
European journal of cancer (Oxford, England : 1990) 2017;84():130-140

The underreporting of hepatocellular carcinoma to the cancer register and a log-linear model to estimate a more correct incidence
Törner A, Stokkeland K, Svensson Å, Dickman Pw, Hultcrantz R, Montgomery S, et al
Hepatology (Baltimore, Md.) 2017;65(3):885-892

Continued improvement in survival of acute myeloid leukemia patients: an application of the loss in expectation of life
Bower H, Andersson Tm, Björkholm M, Dickman Pw, Lambert Pc, Derolf År
Blood cancer journal 2016;6():e390-

Life Expectancy of Patients With Chronic Myeloid Leukemia Approaches the Life Expectancy of the General Population
Bower H, Björkholm M, Dickman Pw, Höglund M, Lambert Pc, Andersson Tm
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2016;34(24):2851-7

Pregnancy and the Risk of Relapse in Patients Diagnosed With Hodgkin Lymphoma
Weibull Ce, Eloranta S, Smedby Ke, Björkholm M, Kristinsson Sy, Johansson Al, et al
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2016;34(4):337-44

Quantifying the changes in survival inequality for Indigenous people diagnosed with cancer in Queensland, Australia
Baade Pd, Dasgupta P, Dickman Pw, Cramb S, Williamson Jd, Condon Jr, et al
Cancer epidemiology 2016;43():1-8

Sex-Discordant Blood Transfusions and Survival After Cardiac Surgery: A Nationwide Cohort Study
Holzmann Mj, Sartipy U, Olsson Ml, Dickman P, Edgren G
Circulation 2016;134(21):1692-1694

Comparison of different approaches to estimating age standardized net survival
Lambert Pc, Dickman Pw, Rutherford Mj
BMC medical research methodology 2015;15():64-

Estimating and modeling relative survival
Dickman Pw, Coviello E
STATA JOURNAL 2015;15(1):186-215

Estimating net survival using a life-table approach
Coviello E, Dickman Pw, Seppa K, Pokhrel A
STATA JOURNAL 2015;15(1):173-185

Family history and risk of pregnancy-associated breast cancer (PABC)
Johansson Al, Andersson Tm, Hsieh Cc, Cnattingius S, Dickman Pw, Lambe M
Breast cancer research and treatment 2015;151(1):209-17

Real-world cost-effectiveness in chronic myeloid leukemia: the price of success during four decades of development from non-targeted treatment to imatinib
Ohm L, Lundqvist A, Dickman P, Höglund M, Persson U, Stenke L, et al
Leukemia & lymphoma 2015;56(5):1385-91

Risk and Cause of Death in Patients Diagnosed With Myeloproliferative Neoplasms in Sweden Between 1973 and 2005: A Population-Based Study
Hultcrantz M, Wilkes Sr, Kristinsson Sy, Andersson Tm, Derolf År, Eloranta S, et al
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2015;33(20):2288-95

Sinonasal malignancies in Sweden 1960-2010; a nationwide study of the Swedish population
Elliot A, Jangard M, Marklund L, Håkansson N, Dickman P, Hammarstedt-nordenvall L, et al
Rhinology 2015;53(1):75-80

The loss in expectation of life after colon cancer: a population-based study
Andersson Tm, Dickman Pw, Eloranta S, Sjövall A, Lambe M, Lambert Pc
BMC cancer 2015;15():412-

Estimating the cure proportion of malignant melanoma, an alternative approach to assess long term survival: a population-based study
Andersson Tm, Eriksson H, Hansson J, Månsson-brahme E, Dickman Pw, Eloranta S, et al
Cancer epidemiology 2014;38(1):93-9

The application of cure models in the presence of competing risks: a tool for improved risk communication in population-based cancer patient survival
Eloranta S, Lambert Pc, Andersson Tm, Björkholm M, Dickman Pw
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2014;25(5):742-8

Estimating net survival in population-based cancer studies
Dickman Pw, Lambert Pc, Coviello E, Rutherford Mj
International journal of cancer 2013;133(2):519-21

Estimating the loss in expectation of life due to cancer using flexible parametric survival models
Andersson Tm, Dickman Pw, Eloranta S, Lambe M, Lambert Pc
Statistics in medicine 2013;32(30):5286-300

Estimating the proportion cured of cancer: Some practical advice for users
Yu Xq, De Angelis R, Andersson Tml, Lambert Pc, O'connell Dl, Dickman Pw
CANCER EPIDEMIOLOGY 2013;37(6):836-42

How can we make cancer survival statistics more useful for patients and clinicians: an illustration using localized prostate cancer in Sweden
Eloranta S, Adolfsson J, Lambert Pc, Stattin P, Akre O, Andersson Tm, et al
Cancer causes & control : CCC 2013;24(3):505-15

Patterns of survival in lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenström macroglobulinemia: a population-based study of 1,555 patients diagnosed in Sweden from 1980 to 2005
Kristinsson Sy, Eloranta S, Dickman Pw, Andersson Tm, Turesson I, Landgren O, et al
American journal of hematology 2013;88(1):60-5

Stage at diagnosis and mortality in women with pregnancy-associated breast cancer (PABC)
Johansson Al, Andersson Tm, Hsieh Cc, Jirström K, Dickman P, Cnattingius S, et al
Breast cancer research and treatment 2013;139(1):183-92

Temporal trends in mortality from diseases of the circulatory system after treatment for Hodgkin lymphoma: a population-based cohort study in Sweden (1973 to 2006)
Eloranta S, Lambert Pc, Sjöberg J, Andersson Tm, Björkholm M, Dickman Pw
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2013;31(11):1435-41

Adjusting for the proportion of cancer deaths in the general population when using relative survival: A sensitivity analysis
Hinchliffe Sr, Dickman Pw, Lambert Pc
CANCER EPIDEMIOLOGY 2012;36(2):148-52

Comparison of methods for calculating relative survival in population-based studies
Rutherford Mj, Dickman Pw, Lambert Pc
CANCER EPIDEMIOLOGY 2012;36(1):16-21

Partitioning of excess mortality in population-based cancer patient survival studies using flexible parametric survival models
Eloranta S, Lambert Pc, Andersson Tm, Czene K, Hall P, Björkholm M, et al
BMC medical research methodology 2012;12():86-

Patterns of survival among patients with myeloproliferative neoplasms diagnosed in Sweden from 1973 to 2008: a population-based study
Hultcrantz M, Kristinsson Sy, Andersson Tm, Landgren O, Eloranta S, Derolf Ar, et al
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2012;30(24):2995-3001

Predicting the survival of cancer patients recently diagnosed in Sweden and an evaluation of predictions published in 2004
Talback M, Dickman Pw
ACTA ONCOLOGICA 2012;51(1):17-27

Progress in Hodgkin lymphoma: a population-based study on patients diagnosed in Sweden from 1973-2009
Sjoberg J, Halthur C, Kristinsson Sy, Landgren O, Nygell Ua, Dickman Pw, et al
BLOOD 2012;119(4):990-6

A Method to Visualize and Adjust for Selection Bias in Prevalent Cohort Studies
Torner A, Dickman P, Duberg As, Kristinsson S, Landgren O, Bjorkholm M, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2011;174(8):969-76

Associations of Gene Sequence Variation and Serum Levels of C-Reactive Protein and Interleukin-6 with Alzheimer's Disease and Dementia
Eriksson Uk, Pedersen Nl, Reynolds Ca, Hong Mg, Prince Ja, Gatz M, et al
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2011;23(2):361-9

Estimating and modelling cure in population-based cancer studies within the framework of flexible parametric survival models
Andersson Tml, Dickman Pw, Eloranta S, Lambert Pc
BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY 2011;:96-

Estimating expected survival probabilities for relative survival analysis - Exploring the impact of including cancer patient mortality in the calculations
Talback M, Dickman Pw
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2011;47(17):2626-32

Rebuttal to editorial saying cancer survival statistics are misleading
Coleman Mp, Rachet B, Woods L, Berrino F, Butler J, Capocaccia R, et al
BMJ (Clinical research ed.) 2011;343():d4214-

Self-reported depression in first-year nursing students in relation to socio-demographic and educational factors: a nationwide cross-sectional study in Sweden
Christensson A, Vaez M, Dickman Pw, Runeson B
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 2011;46(4):299-310

Success Story of Targeted Therapy in Chronic Myeloid Leukemia: A Population-Based Study of Patients Diagnosed in Sweden From 1973 to 2008
Bjorkholm M, Ohm L, Eloranta S, Derolf A, Hultcrantz M, Sjoberg J, et al
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2011;29(18):2514-20

A Proposed Method to Adjust for Selection Bias in Cohort Studies
Torner A, Duberg As, Dickman P, Svensson A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;171(5):602-8

Change in depressive symptoms over higher education and professional establishment - a longitudinal investigation in a national cohort of Swedish nursing students
Christensson A, Runeson B, Dickman Pw, Vaez M
BMC PUBLIC HEALTH 2010;:343-

Does socioeconomic status influence the prospect of cure from colon cancer - A population-based study in Sweden 1965-2000
Eloranta S, Lambert Pc, Cavalli-bjorkman N, Andersson Tml, Glimelius B, Dickman Pw
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2010;46(16):2965-72

Estimating the crude probability of death due to cancer and other causes using relative survival models
Lambert Pc, Dickman Pw, Nelson Cp, Royston P
STATISTICS IN MEDICINE 2010;29(7-8):885-95

Estimating the cure fraction in population-based cancer studies by using finite mixture models
Lambert Pc, Dickman Pw, Weston Cl, Thompson Jr
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS 2010;:35-55

Model selection in Medical Research: A simulation study comparing Bayesian Model Averaging and Stepwise Regression
Genell A, Nemes S, Steineck G, Dickman Pw
BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY 2010;:108-

National surveillance of surgical-site infection through register-based analysis of antibiotic use after inguinal hernia repair
Ekman Gs, Weitoft Gr, Nyren O, Dickman Pw, Ericsson O, Struwe J
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2010;97(11):1722-9

Nonstroke Cardiovascular Disease and Risk of Alzheimer Disease and Dementia
Eriksson Uk, Bennet Am, Gatz M, Dickman Pw, Pedersen Nl
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 2010;24(3):213-9

Parity and risk of later-life maternal cardiovascular disease
Parikh Ni, Cnattingius S, Dickman Pw, Mittleman Ma, Ludvigsson Jf, Ingelsson E
AMERICAN HEART JOURNAL 2010;159(2):215-221.e6

Temporal trends in the proportion cured among adults diagnosed with acute myeloid leukaemia in Sweden 1973-2001, a population-based study
Andersson Tml, Lambert Pc, Derolf Ar, Kristinsson Sy, Eloranta S, Landgren O, et al
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 2010;148(6):918-24

Breast cancer incidence after hormonal infertility treatment in Sweden: a cohort study
Orgeas Cc, Sanner K, Hall P, Conner P, Holte J, Nilsson Sj, et al
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2009;200(1):72.e1-7

Improved patient survival for acute myeloid leukemia: a population-based study of 9729 patients diagnosed in Sweden between 1973 and 2005
Derolf Ar, Kristinsson Sy, Andersson Tml, Landgren O, Dickman Pw, Bjorkholm M
BLOOD 2009;113(16):3666-72

Improved survival in chronic lymphocytic leukemia in the past decade: a population-based study including 11,179 patients diagnosed between 1973-2003 in Sweden
Kristinsson Sy, Dickman Pw, Wilson Wh, Caporaso N, Bjorkholm M, Landgren O
HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL 2009;94(9):1259-65

Long-term outcomes for mothers who have or have not held their stillborn baby
Radestad I, Surkan Pj, Steineck G, Cnattingius S, Onelov E, Dickman Pw
MIDWIFERY 2009;25(4):422-9

Maternal Smoking and Infant Mortality Does Quitting Smoking Reduce the Risk of Infant Death?
Johansson Alv, Dickman Pw, Kramer Ms, Cnattingius S
EPIDEMIOLOGY 2009;20(4):590-7

Ovarian epithelial neoplasia after hormonal infertility treatment: long-term follow-up of a historical cohort in Sweden
Sanner K, Conner P, Bergfeldt K, Dickman P, Sundfeldt K, Bergh T, et al
FERTILITY AND STERILITY 2009;91(4):1152-8

Patterns of survival and causes of death following a diagnosis of monoclonal gammopathy of undetermined significance: a population-based study
Kristinsson Sy, Bjorkholm M, Andersson Tml, Eloranta S, Dickman Pw, Goldin Lr, et al
HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL 2009;94(12):1714-20

Serum calcium and the risk of prostate cancer
Halthur C, Johansson Alv, Almquist M, Malm J, Gronberg H, Manjer J, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2009;20(7):1205-14

Social support after stillbirth for prevention of maternal depression
Surkan Pj, Radestad I, Cnattingius S, Steineck G, Dickman Pw
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2009;88(12):1358-64

Socioeconomic Differences in Patient Survival Are Increasing for Acute Myeloid Leukemia and Multiple Myeloma in Sweden
Kristinsson Sy, Derolf Ar, Edgren G, Dickman Pw, Bjorkholm M
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2009;27(12):2073-80

The influence of menopausal hormone therapy on tumour characteristics and survival in endometrial cancer patients
Orgeas Cc, Hall P, Wedren S, Dickman Pw, Czene K
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2009;45(17):3064-73

Asthma, eczema, rhinitis and the risk for dementia
Eriksson Uk, Gatz M, Dickman Pw, Fratiglioni L, Pedersen Nl
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2008;25(2):148-56

Events after stillbirth in relation to maternal depressive symptoms: A brief report
Surkan Pj, Radestad I, Cnattingius S, Steineck G, Dickman Pw
BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE 2008;35(2):153-7

Guilt after the loss of a husband to cancer: Is there a relation with the health care provided?
Ylitalo N, Valdimarsdottir U, Onelov E, Dickman Pw, Steineck G
ACTA ONCOLOGICA 2008;47(5):870-8

Menopausal hormone therapy in relation to breast cancer characteristics and prognosis: a cohort study
Rosenberg Lu, Granath F, Dickman Pw, Einarsdottir K, Wedren S, Persson I, et al
BREAST CANCER RESEARCH 2008;10(5):R78-

Placental weight and risk of invasive epithelial ovarian cancer with an early age of onset
Cnattingius S, Eloranta S, Adami Ho, Axelsson O, Dickman Pw, Hsieh Cc, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(9):2344-9

Risk of gastroesophageal cancer among smokers and users of Scandinavian moist snuff
Zendehdel K, Nyren O, Luo J, Dickman Pw, Boffetta P, Englund A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2008;122(5):1095-9

Estimating and modeling the cure fraction in population-based cancer survival analysis
Lambert Pc, Thompson Jr, Weston Cl, Dickman Pw
BIOSTATISTICS 2007;8(3):576-94

Gestational age and fetal growth in relation to maternal ovarian cancer risk in a Swedish cohort
Mucci La, Dickman Pw, Lambe M, Adami Ho, Trichopoulos D, Riman T, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2007;16(9):1828-32

Incidence and prognosis of synchronous and Metachronous bilateral breast cancer
Hartman M, Czene K, Reilly M, Adolfsson J, Bergh J, Adami Ho, et al
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2007;25(27):4210-6

Influence of surgical and postoperative treatment on survival in differentiated thyroid cancer
Lundgren Ci, Hall P, Dickman Pw, Zedenius J
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2007;94(5):571-7

Is breast cancer prognosis inherited?
Hartman M, Lindstom L, Dickman Pw, Adami Ho, Hall P, Czene K
BREAST CANCER RESEARCH 2007;9(3):R39-

Long-term risk of gastric cancer by subsite in operated and unoperated patients hospitalized for peptic ulcer
Bahmanyar S, Ye Wm, Dickman Pw, Nyren O
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2007;102(6):1185-91

Optimizing the design of web-based questionnaires - experience from a population-based study among 50,000 women
Ekman A, Klint A, Dickman Pw, Adami Ho, Litton Je
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;22(5):293-300

Patterns of survival in multiple myeloma: A population-based study of patients diagnosed in Sweden from 1973 to 2003
Kristinsson Sy, Landgren O, Dickman Pw, Derolf Ar, Bjorkholm M
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2007;25(15):1993-9

Temporal trends in non-small cell lung cancer survival in Sweden
Brooks Dr, Klint A, Dickman Pw, Stahle E, Lambe M
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2007;96(3):519-22

Temporal trends in the proportion cured for cancer of the colon and rectum: A population-based study using data from the Finnish Cancer Registry
Lambert Pc, Dickman Pw, Osterlund P, Andersson T, Sankila R, Glimelius B
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;121(9):2052-9

Are possible risk factors for differentiated thyroid cancer of prognostic importance?
Lundgren Ci, Dickman Pw, Zedenius J, Hall P
THYROID 2006;16(7):659-66

Clinically significant prognostic factors for differentiated thyroid carcinoma - A population-based, nested case-control study
Lundgren Ci, Hall P, Dickman Pw, Zedenius J
CANCER 2006;106(3):524-31

Differences in management of older women influence breast cancer survival: Results from a population-based database in Sweden
Uppsala Orebro Breast Canc Grp, Eaker S, Dickman Pw, Bergkvist L, Holmberg L
PLOS MEDICINE 2006;3(3):e25-

Feasibility of using web-based questionnaires in large population-based epidemiological studies
Ekman A, Dickman Pw, Klint A, Weiderpass E, Litton Je
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;21(2):103-11

Home care of a child dying of a malignancy and parental awareness of a child's impending death
Surkan Pj, Dickman Pw, Steineck G, Onelov E, Kreicbergs U
PALLIATIVE MEDICINE 2006;20(3):161-9

Interpreting trends in cancer patient survival
Dickman Pw, Adami Ho
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2006;260(2):103-17

Lymphedema and bladder-emptying difficulties after radical hysterectomy for early cervical cancer and among population controls
Bergmark K, Avall-lundqvist E, Dickman Pw, Henningsohn L, Steineck G
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 2006;16(3):1130-9

Menopausal hormone therapy and other breast cancer risk factors in relation to the risk of different histological subtypes of breast cancer: a case-control study
Rosenberg Lu, Magnusson C, Lindstrom E, Wedren S, Hall P, Dickman Pw
BREAST CANCER RESEARCH 2006;8(1):R11-

Perceptions of inadequate health care and feelings of guilt in parents after the death of a child to a malignancy: A population-based long-term follow-up
Surkan Pj, Kreicbergs U, Valdimarsdottir U, Nyberg U, Onelov E, Dickman Pw, et al
JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 2006;9(2):317-31

Risk factors for hormone receptor-defined breast cancer in postmenopausal women
Rosenberg Lu, Einarsdottir K, Friman Ei, Wedren S, Dickman Pw, Hall P, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(12):2482-8

Synergy between cigarette smoking and human papillomavirus type 16 in cervical cancer in situ development
Gunnell As, Tran Tn, Torrang A, Dickman Pw, Sparen P, Palmgren J, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(11):2141-7

Early anthropometric measures and reproductive factors as predictors of body mass index and obesity among older women
Newby Pk, Dickman Pw, Adami Ho, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2005;29(9):1084-92

MAOA haplotypes associated with thrombocyte-MAO activity
Jansson M, Mccarthy S, Sullivan Pf, Dickman P, Andersson B, Oreland L, et al
BMC GENETICS 2005;:46-

Occupational exposures and risk of esophageal and gastric cardia cancers among male Swedish construction workers
Jansson C, Johansson Alv, Bergdahl Ia, Dickman Pw, Plato N, Adami J, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2005;16(6):755-64

Reasons for increasing trends in large for gestational age births - In reply
Surkan Pj, Hsieh Cc, Johansson Alv, Dickman Pw, Cnattingius S
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2005;105(2):444-445

Regional differences in breast cancer survival despite common guidelines
Uppsalaorebro Breast Canc Grp, Eaker S, Dickman Pw, Hellstrom V, Zack Mm, Ahlgren J, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(12):2914-8

Synergy between sexual abuse and cervical cancer in causing sexual dysfunction
Bergmark K, Avall-lundqvist E, Dickman Pw, Steineck G, Henningsohn L
JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 2005;31(5):361-83

Association between smoking nationwide population-based and chronic renal failure in a case-control study
Ejerblad E, Fored Cm, Lindblad P, Fryzek J, Dickman Pw, Elinder Cg, et al
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 2004;15(8):2178-85

Birth order, sibship size, and housing density in relation to tooth loss and periodontal disease: A cohort study among Swedish twins
Mucci La, Hsieh Cc, Williams Pl, Dickman Pw, Bjorkman L, Pedersen Nl
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2004;159(5):499-506

Cancer patient survival in Sweden at the beginning of the third millennium - predictions using period analysis
Talback M, Rosen M, Stenbeck M, Dickman Pw
CANCER CAUSES & CONTROL 2004;15(9):967-76

Estimating regional variation in cancer survival: a tool for improving cancer care
Yu Xq, O'connell Dl, Gibberd Rw, Smith Dp, Dickman Pw, Armstrong Bk
CANCER CAUSES & CONTROL 2004;15(6):611-8

Hip fractures in men with prostate cancer treated with orchiectomy
Dickman Pw, Adolfsson J, Astrom K, Steineck G
JOURNAL OF UROLOGY 2004;172(6):2208-12

Natural history of early, localized prostate cancer
Johansson Je, Andren O, Andersson So, Dickman Pw, Holmberg L, Magnuson A, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2004;291(22):2713-9

Natural history of early localized prostate cancer - Reply
Johansson Je, Andren O, Andersson So, Magnusson A, Dickman Pw, Holmberg L, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2004;292(13):1549-1550

Parental longevity and prognosis in elderly patients with aggressive non-Hodgkin's lymphoma
Osby E, Askling J, Landgren O, Dickman Pw, Ekbom A, Bjorkholm M
ACTA ONCOLOGICA 2004;43(3):297-301

Previous preterm and small-for-gestational-age births and the subsequent risk of stillbirth
Surkan Pj, Stephansson O, Dickman Pw, Cnattingius S
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2004;350(8):777-85

Psychosocial working conditions and the risk of esophageal and gastric cardia cancers
Jansson C, Johansson Alv, Jeding K, Dickman Pw, Nyren O, Lagergren J
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2004;19(7):631-41

Reasons for increasing trends in large for gestational age births
Surkan Pj, Hsieh Cc, Johansson Alv, Dickman Pw, Cnattingius S
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2004;104(4):720-6

Regression models for relative survival
Dickman Pw, Sloggett A, Hills M, Hakulinen T
STATISTICS IN MEDICINE 2004;23(1):51-64

Some life-style factors and the risk of invasive epithelial ovarian cancer in Swedish women
Riman T, Dickman Pw, Nilsson S, Nordlinder H, Magnusson Cm, Persson Ir
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2004;19(11):1011-9

Assessing urinary albumin excretion in pre-eclamptic women: which sample to use?
Kieler H, Zettergren T, Svensson H, Dickman Pw, Larsson A
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 2003;110(1):12-7

Dietary acrylamide and cancer of the large bowel, kidney, and bladder: Absence of an association in a population-based study in Sweden
Mucci La, Dickman Pw, Steineck G, Adami Ho, Augustsson K
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2003;88(1):84-9

Incidence and survival of Swedish patients with differentiated thyroid cancer
Lundgren Ci, Hall P, Ekbom A, Frisell J, Zedenius J, Dickman Pw
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;106(4):569-73

Reply: Dietary acrylamide and cancer risk: additional data on coffee
Mucci La, Dickman Pw, Steineck G, Adami Ho, Augustsson K
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2003;89(4):775-777

The influence of interpregnancy interval on the subsequent risk of stillbirth and early neonatal death
Stephansson O, Dickman Pw, Cnattingius S
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2003;102(1):101-8

Thyroid cancer risk after thyroid examination with I-131: A population-based cohort study in Sweden
Dickman Pw, Holm Le, Lundell G, Boice Jd, Hall P
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;106(4):580-7

Time of birth and risk of intrapartum and early neonatal death
Stephansson O, Dickman Pw, Johansson Alv, Kieler H, Cnattingius S
EPIDEMIOLOGY 2003;14(2):218-22

Distressful symptoms after radical radiotherapy for urinary bladder cancer
Henningsohn L, Wijkstrom H, Dickman Pw, Bergmark K, Steineck G
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 2002;62(2):215-25

Hormone replacement therapy and the risk of invasive epithelial ovarian cancer in Swedish women
Riman T, Dickman Pw, Nilsson S, Correia N, Nordlinder H, Magnusson Cm, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2002;94(7):497-504

Improved survival in both histologic types of oesophageal cancer in Sweden
Sundelof M, Ye Wm, Dickman Pw, Lagergren J
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2002;99(5):751-4

Parental longevity and survival in elderly patients with Hodgkin's lymphoma
Landgren O, Askling J, Dickman Pw, Osby E, Axdorph U, Ekbom A, et al
HAEMATOLOGICA 2002;87(6):596-601

Patient-rating of distressful symptoms after treatment for early cervical cancer
Bergmark K, Avall-lundqvist E, Dickman Pw, Henningsohn L, Steineck G
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2002;81(5):443-50

Quality of life after radical prostatectomy or watchful waiting
Scandinavian Prostatic Canc Grp St, Steineck G, Helgesen F, Adolfsson J, Dickman Pw, Johansson J, et al
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2002;347(11):790-6

Risk factors for invasive epithelial ovarian cancer: Results from a Swedish case-control study
Riman T, Dickman Pw, Nilsson S, Correia N, Nordlinder H, Magnusson Cm, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2002;156(4):363-73

Symptom documentation in cancer survivors as a basis for therapy modifications
Steineck G, Bergmark K, Henningsohn L, Al-abany M, Dickman Pw, Helgason A
ACTA ONCOLOGICA 2002;41(3):244-52

Acetaminophen, aspirin, and chronic renal failure.
Fored Cm, Ejerblad E, Lindblad P, Fryzek Jp, Dickman Pw, Signorello Lb, et al
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2001;345(25):1801-8

Colorectal cancer rates among first-degree relatives of patients with inflammatory bowel disease: a population-based cohort study
Askling J, Dickman Pw, Karlen P, Brostrom O, Lapidus A, Lofberg R, et al
LANCET 2001;357(9252):262-6

Distressful symptoms after radical cystectomy with urinary diversion for urinary bladder cancer: A Swedish population-based study
Henningsohn L, Wijkstrom H, Dickman Pw, Bergmark K, Steineck G
EUROPEAN UROLOGY 2001;40(2):151-62

Emotional isolation. prevalence and the effect on wellbeing among 50-80-year-old prostate cancer patients
Helgason Ar, Dickman Pw, Adolfsson J, Steineck G
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 2001;35(2):97-101

Family history as a risk factor for colorectal cancer in inflammatory bowel disease
Askling J, Dickman Pw, Karlen P, Brostrom O, Lapidus A, Lofberg R, et al
GASTROENTEROLOGY 2001;120(6):1356-62

Maternal weight, pregnancy weight gain, and the risk of antepartum stillbirth
Stephansson O, Dickman Pw, Johansson A, Cnattinghius S
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2001;184(3):463-9

Risk factors for epithelial borderline ovarian tumors: Results of a Swedish case-control study
Riman T, Dickman Pw, Nilsson S, Correia N, Nordlinder H, Magnusson Cm, et al
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 2001;83(3):575-85

The influence of socioeconomic status on stillbirth risk in Sweden
Stephansson O, Dickman Pw, Johansson Al, Cnattingius S
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2001;30(6):1296-301

Maternal hemoglobin concentration during pregnancy and risk of stillbirth
Stephansson O, Dickman Pw, Johansson A, Cnattingius S
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2000;284(20):2611-7

Assessing the human intake of heterocyclic amines: Limited loss of information using reduced sets of questions
Voskuil Dw, Augustsson K, Dickman Pw, Van't Veer P, Steineck G
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 1999;8(9):809-14

Cancer patient survival - Patterns, comparisons, trends - A population-based cancer registry study in Finland
Teppo L, Dickman Pw, Hakulinen T, Luostarinen T, Pukkala E, Sankila R, et al
ACTA ONCOLOGICA 1999;38(3):283-94

Dietary heterocyclic amines and cancer of the colon, rectum, bladder, and kidney: a population-based study
Augustsson K, Skog K, Jagerstad M, Dickman Pw, Steineck G
LANCET 1999;353(9154):703-7

Do morphology and stage explain the inferior lung cancer survival in Denmark?
Storm Hh, Dickman Pw, Engeland A, Haldorsen T, Hakulinen T
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 1999;13(2):430-5

Survival of cancer patients in Finland 1955-1994
Dickman Pw, Hakulinen T, Luostarinen T, Pukkala E, Sankila R, Soderman B, et al
ACTA ONCOLOGICA 1999;:1-103

Vaginal changes and sexuality in women with a history of cervical cancer
Bergmark K, Avall-lundqvist E, Dickman Pw, Henningsohn L, Steineck G
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 1999;340(18):1383-9

Distress due to unwanted side-effects of prostate cancer treatment is related to impaired well-being (quality of life)
Helgason Ar, Adolfsson J, Dickman P, Fredrikson M, Steineck G
PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES 1998;1(3):128-133

Measuring social class differences in cancer patient survival: Is it necessary to control for social class differences in general population mortality? A Finnish population-based study
Dickman Pw, Auvinen A, Voutilainen Et, Hakulinen T
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 1998;52(11):727-34

'Potency': the validation of information from a self-administered questionnaire using objective measurements of night-time erections and test-retest reliability
Helgason Ar, Arver S, Adolfsson J, Dickman P, Granath F, Steineck G
BRITISH JOURNAL OF UROLOGY 1998;81(1):135-41

Relative survival of cancer patients - A comparison between Denmark and the other Nordic countries
Engeland A, Haldorsen T, Dickman Pw, Hakulinen T, Moller Tr, Storm Hh, et al
ACTA ONCOLOGICA 1998;37(1):49-59

Urinary and bowel symptoms in men with and without prostate cancer: Results from an observational study in the Stockholm area
Adolfsson J, Helgason Ar, Dickman P, Steineck G
EUROPEAN UROLOGY 1998;33(1):11-6

Estimating potential savings in cancer deaths by eliminating regional and social class variation in cancer survival in the Nordic countries
Dickman Pw, Gibberd Rw, Hakulinen T
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 1997;51(3):289-98

Factors associated with waning sexual function among elderly men and prostate cancer patients
Helgason Ar, Adolfsson J, Dickman P, Arver S, Fredrikson M, Steineck G
JOURNAL OF UROLOGY 1997;158(1):155-9

Sexual desire, erection, orgasm and ejaculatory functions and their importance to elderly Swedish men: A population-based study
Helgason Ar, Adolfsson J, Dickman P, Arver S, Fredrikson M, Gothberg M, et al
AGE AND AGEING 1996;25(4):285-91

Waning sexual function - The most important disease-specific distress for patients with prostate cancer
Helgason A, Adolfsson J, Dickman P, Fredrikson M, Arver S, Steineck G
BRITISH JOURNAL OF CANCER 1996;73(11):1417-21

Visa alla publikationer