This page in English
Laddar profil information

Om mig

Läkare, Med Dr

Utbildning

Forskarutbildning i medicinsk vetenskap (Juni 2012 – Pågående)

Enheten för Nutritionsepidemiologi, IMM, Karolinska Institutet, Stockholm

 

Läkarprogrammet (Aug 2006 – Jan 2012)

Karolinska Institutet, Stockholm

Forskningsbeskrivning

Livsstil och risken för pulsåderbråck i buken

Syftet med detta doktorandprojekt var att undersöka hur modifierbara livsstilsfaktorer, såsom fetma, kost och motion, skulle kunna påverka risken för att utveckla pulsåderbråck i buken. För att prospektivt kunna uppskatta risken använder jag mig av våra två kohorter: Svenska mammografikohorten (SMC) och Kohorten av svenska män (COSM).

Pulsåderbråck i buken är en vidgning av bukaorta som är associerad med hög mortalitet om denna vidgning fortsätter växa för att eventuellt rupturera. Eftersom utvecklingen av sjukdomen normalt sett sker utan symtom och det bästa sättet att identifiera den är via ultraljud, är det viktigt att identifiera personer som riskerar att drabbas så att de kan opereras innan ruptur sker. Dessutom skulle identifiering av livsstilsfaktorer som påverkar risken för sjukdomen i framtiden kunna användas som råd för patienter med upptäckt aneurysm. Rökning är starkt associerat med sjukdomen men andra livsstilsfaktorer som skulle kunna påverka inflammation och oxidativ stress i bukaortaväggen har inte studerats till fullo.

http://ki.se/en/imm/unit-of-nutritional-epidemiology

Doktorsavhandling: Lifestyle and Risk of Abdominal Aortic Aneurysm

 

Endovaskulär aortabehandling innefattande en eller flera grenar till bukorgan

I detta externa sidoprojekt för KI-SöS planerar vi att retrospektivt studera uppföljningsdata efter endovaskulär behandling av bukaorta där sjukdomen engagerar en eller flera kärl till viscerala organ. Syftet är för att kvalitetssäkra klinisk praxis med förhoppningarna om att resultaten kan skapa förutsättningar för ökad kunskap om denna typ av ingrepp inom Södersjukhusets, Karolinska Universitetsjukhusets och Akademiska Sjukhuset i Uppsalas upptagningsområde.

http://ki.se/kisos/sosvasc

Akademiska priser och utmärkelser

Vinnare av bästa posterabstrakt vid Munich Vascular Conference 2015

Vinnare av Swedvascpriset för bästa kärlkirurgiska artikel 2015

Vinnare av bästa fria kärlkirurgiska föredrag under Kirurgveckan 2013

Vinnare av IMM poster awards 2013

Laddar publikationer

Map

View map

Nobels väg 13
Stockholm